เซอร์ร่าเขต 194
กิจกรรมเซอร์ร่ากลุ่มอุบลราชธานี
ประชุมกลุ่มเซอร์ร่า
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน มีประชุมเซอร์ร่ากลุ่มอุบล เวลา 13.00 น. ณ อาคารแพร่ธรรม
โดยมีคพ. สเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา จิตตาธิการกลุ่มเข้าร่วมประชุมด้วย
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน


เปาโลสมฤทธิ์ กายราช รายงาน

 

Back to District 194