เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
ประวัติคุณพ่อจิตตาธิการ


คุณพ่อชาร์ล โบโรเมโอประภาส ทองอินทร

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อโบโรเมโอ ประภาส ทองอินทร์
เกิด 12 ตุลาคม 1959
สถานที่เกิด วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน ศรีสะเกษ
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชพระสงฆ์ 9 พฤษภาคม 1985 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง - โครงการ Sabbatical Program 3 เดือน ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน ในปี 2002 
งานอภิบาล - 1985-88 : ปลัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 1988-89 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ วารินชำราบ อุบลฯ 
- 1993-94 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาบ้านบัวท่า อุบลฯ 
- 1994-97 : ดูแลคริสตชนที่ยโสธร เดชอุดม ดอนชี และบ้านพลาญชัย 
-1998-1999 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน
- 1999-2000 : ดูแลคริสตชนวัดเขมราฐ ชานุมาน 
-2000 - 2008 : เจ้าอาวาสนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง วัดนักบุญเปโตร บ้านท่าสว่าง
- 2008 - 2013 : เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์หนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ , วัดนักบุญยอแซฟ บ้านนาจาน
-2013-ปัจจุบัน : อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์ อ.เมือง จ.อุบลฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน สำนักมิสซังคาทอลิก 498 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลฯ
 

Back to Pageindex