เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
(Serra Club of Ubonrachatani)


ที่ตั้ง 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
อาสนวิหารแม่พระนิรมล จังหวัดอุบลราชธานี  
604 ต.พรหมราช อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4220-2656


จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ปี 2014)
ปัจจุบันมีสมาชิก 57 คน (ประจำการ 57 คน สมทบ - คน)


คุณพ่ออสตีเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา
จิตตาธิการ


เทเรซา บุญส่ง แน่นสืงห์
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2018-2019

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

1. คพ. สตีเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา

จิตตาธิการ

 

2. เทเรซา บุญส่ง   แน่นสิงห์ 

ประธาน

089 917 8543

3. อันนา ประคอง  อินทะนงค์

รป.ฝ่ายกิจกรรม

 

4. อันนา อุดม  สารพันธ์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

086 250 9775

5. โคลัมโบ สุพัตรา   จินารัตน์

รป.สมาชิก

087-955 7617

6. ยอห์นบัปติส จำรัส   รุ่งรัชกานนท์

รป.สื่อสาร

090 565 6645

    มารีอา พรรณวดี สุวรรณกุฏ

ผู้ช่วยรป.ฝ่ายสื่อสาร

 

7. เยโนเวฟา นวลน้อย   อุดมพันธ์

เหรัญญิก

089-579 9387

8. กาทารีนา ลักขณา   สุกใส

เลขา

081 360 5331

9. มารีอา จันทร์อุไร   ลวดทอง

ว่าที่ประธาน

080-378 8085

พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มเชอร์ร่าอุบลราชธานี
เทเรซา บุญส่ง แน่นสืงห์
วาระในตำแหน่งตั้งแต่ ก.ค. 2018 ถึง มิ.ย. 2019
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018
ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด นครราชสีมา

 

Back to District 194