9
กลุ่มเซอร์ร่าช้างมิ่ง
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

เซอร์ร่ากลุ่มช้างมิ่ง

ที่ตั้ง
วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง
ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โทร. 0-4270-6119

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2005
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2007 หนังสือรับรองลำดับที่ 1095
เป็นกลุ่มที่ 2 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่ และเป็นกลุ่มที่ 18 ของประเทศไทย
จัดพิธีรับหนังสือแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2007
ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบัน (ปี 2021) มีสมาชิกทั้งสิ้น 14 คน
(ประจำการ 8 คน สมทบ 6 คน)


คุณพ่อ ยอแซฟ ธีรยุทธ์ อนุโรจน์
จิตตาภิบาล


อักแนส สมหมาย ศรีทอง
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. ค.พ.ยอแซฟ ธีรยุทธ์   อนุโรจน์

จิตตาธิการ

เจ้าอาวาสวัดพระคริสตราชาช้างมิ่ง 142

Rev.JosephTheerayutAnurote

Chaplain

ม.12 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคมจ.สกลนคร

2. อักแนส สมหมาย  ศรีทอง

ประธาน

44 ม. 12 บ้านช้าง ต.ช้างมิ่ง

082-6470091

Agnes SommaiSrithong

President

อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

3. มารีอากอแรตตี ลำใย ธรรมวงค์

รป.ฝ่ายกิจกรรม

3 ม.17 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม 

Maria GorrettiLamyaiThammawong

Vice President / Activities

จ.สกลนคร

4. แอนนา ละเอียด ครองชนม์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

75 ม.12 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม

Ann La- aietKrongchon

Vice President / Vocation

5. อันนา กฤษณา พรหมจักร

รป.สมาชิก

287 ม.6 ถ.ราษฎร์เจริญ ต.ท่าแร่ อ.เมือง

087-7754220

Ann Kritsanaprommachak

Vice President / Memberships

สกลนคร 47230

6. อากาทา มาธิดา   พิชัย

รป.สื่อสาร

81 ม.17 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม

084-9573885

ArgathaMathida Pichai

Vice President / Communications

จ.สกลนคร

7. อันนา ฝอยทอง   ฮุงหวล

เหรัญญิก

1 ม 1 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม

Ann PhoythongHoonghuan

Treasurer

จ.สกลนคร

8. ปีโอ มีชัยพอศิลป์

เลขา/ว่าที่ประธาน 2023-24

105 หมู่ 12  บ้านช้างมิ่ง  ต.ช้างมิ่ง 

086-2245225

Pius MeechaiPornsilp

Secretary

  อ.พรรณานิคม   จ.สกลนคร  47130

Back to District 194