/
กลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


กลุ่มเซอร์ร่าขอนแก่น เขต 194ที่ตั้ง
วัดนักบุญเยราร์ด
ถ.ชาตะผดุง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลองเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2009 
ได้การรับรองจากองค์กรเซอร์ร่าสากล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2011
เป็นลำดับที่ 1160
เป็นกลุ่มที่ 23 ของประเทศไทย
และเป็นกลุ่มที่ 4 ของสังฆมณฑลอุดรธานี

จัดพิธีรับหนังสือแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2011
ภาพหนังสือแต่งตั้ง

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก 6 คน (สามัญ 2 คน สมทบ 4 คน)
สนับสนุน 3 คน


คุณพ่อ เปาโล กิตติคุณ เสมามอญ
จิตตาธิการ


ยวงบัป ติสตา เกรียงศักดิ์ พึ่งผล
ประธานกลุ่ม


รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.ค.พ.เปาโล กิตติคุณ  เสมามอญ

จิตตาธิการ

164/5 ถ.มะลิวัลย์ต.ในเมือง อ.เมือง 

086 769 4892

Chaplain

จ.ขอนแก่น 40000

2. ยวงบับติสตา เกรียงศักดิ์ พึ่งผล

ประธาน

48/7ม.16ซ.เทพผาสุข ถ.มะลิวัลย์

097 320 1958

John Baptist Kriengsak Phuengphol

President

 ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

3. เปโตร เสนีย์  วิลัยทอง

รป.ฝ่ายกิจกรรม

671/45  ม.26ต.ศิลา อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

080 400 5544

Peter Senee Vilaithong

Vice President / Activities

   40000

4. อันตน สว่าง แสงชาติ

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

124/103  ม.14ต.ในเมือง

089 421 8614

Anthony Sawang Saengchat

Vice President / Vocation

อ.เมืองจ.ขอนแก่น 40000

5. ยอแซฟ เสนอ วิลัยทอง

รป.สมาชิก

272  ม.26ต.ศิลา

086 234 9594

Joseph Saner  Vilaithong

Vice President / Memberships

    อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

6.เปาโล สมพจน์  สมบูรณ์

รป.สื่อสาร

229/81ถ.ประชาสโมสรซ.54

092 919 4794

Paolo Somphot  Somboon

Vice President / Communications

    อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

7. ลูซีอา ศิรินทิพย์  สมบูรณ์

เหรัญญิก

229/81ถ.ประชาสโมสรซ.54

086 713 2226

Lucia Sirinthip  Somboon

Treasurer

    อ.เมือง   จ.ขอนแก่น 40000

8. ลูซีอา ศิรินทิพย์  สมบูรณ์

เลขา

229/81ถ.ประชาสโมสรซ.54

086 713 2226

Lucia Sirinthip  Somboon

Secretary

    อ.เมือง   จ.ขอนแก่น 40000

Back to District 194