คณะเซอร์ร่าแม่พระฟาติมาท่าแร่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่าแม่พระฟาติมาท่าแร่
(Serra Club of Our Lady of Fatima Thare)
ที่ตั้ง อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร. 0-4275-1090

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อปี 2512-2513
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลลำดับที่ 1185 สังกัดเขต 194
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2015
คลิกดูหนังสือแต่งตั้ง
เป็นกลุ่มที่ 3 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และเป็นกลุ่มที่ 24 ของประเทศไทย

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก .25 คน
สมาชิกสมทบ 3 คน


คุณพ่อ เปาโล ประสิทธิ์ เครือตาแก้ว
จิตตาธิการ

เปโตร นิคม  กายราช
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. ค.พ.เปาโล ประสิทธิ์ เครือตาแก้ว

จิตตาธิการ

บ้านเณรฟาติมา

042 751 185

Rev.PaulPrasit  Kruatakaew

Chaplain

 

089 905 9139

2. เปโตร นิคม  กายราช

ประธาน

199 ม. 6 ถ.ราษฎร์เจริญ  ต.ท่าแร่  อ.เมือง

081 739 6312

 Peter NikhomKaiyaraj

President

  จ.สกลนคร  47230
Nikhom48@yahoo.com

 

3. เทเรซา วารุณี  ศรีวรกุล

รป.ฝ่ายกิจกรรม

 1119/6 ม. ถ.ดำเนินสว่าง  ต.ท่าแร่อ.เมือง

093 345 1617

 Therese VaruneeSrivorakul

Vice President / Activities

     จ.สกลนคร  47230

 

4. มีคาแอล ศรีสว่าง  คำเสงี่ยม

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

354 ม.6  ถ.ราษฎร์เจริญ  ต.ท่าแร่อ.เมือง

085 608 7942

Michael SrisawangKhamsangiam

Vice President / Vocation

   จ.สกลนคร  47230
srisawangkhu@gmail.com

 

5. เปโตร รัชนิกุล  บุญเหนือ

รป.สมาชิก

287 ม.6 ถ.ราษฎร์เจริญ  ต.ท่าแร่  อ.เมือง

087 775 4220

 Peter RatchaniKulBoonnua

Vice President / Memberships

  จ.สกลนคร  47230

 

6. สตีเฟน ธวัช  อินทร์อ่อน

รป.สื่อสาร

164 ม. 6 ถ.ใจประสงค์  ต.ท่าแร่อ.เมือง

089 643 0291

 Stephen Thawat  in on

Vice President / Communications

  จ.สกลนคร  47230

 

7. กาทารีนา วิเรียม  ศรีวรกุล

เหรัญญิก

290 ม. 6 ถ.ราษฎร์เจริญ  ต.ท่าแร่อ.เมือง

042 715 100

 Catherine WiriamSrivorakul

Treasurer

  จ.สกลนคร  47230

 

8. เปาโล สมฤทธิ์  กายราช

เลขา

265 ม. 6 ถ.ถิ่นไทย 1  ต.ท่าแร่  อ.เมือง

087 718 5020

 Peter somritKairat

Secretary

จ.สกลนคร  47230
Paul_somrit@yahoo.co.th

 

9. สตีเฟน ธวัช  อินทร์อ่อน

ว่าที่ประธาน 23-24

164 ม. 6 ถ.ใจประสงค์  ต.ท่าแร่อ.เมือง

089 643 0291

 Stephen Thawat  in on

 

จ.สกลนคร  47230

 

Back to District 194