เขตเซอร์ร่า 194
หน้าหลักเขต 194 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร
ข่าว-กิจกรรม

2016-2020    
  ประชุมเขตครั้งที่ 1/2018-2019
2011-2015    
1-2 ธ.ค. 2012 การประชุมและฟื้นฟูจิตใจ ของเขต 194  เมื่อ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2012 ณ วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
4 มิ.ย. 2011

ประชุมเขตครั้งที่ 3/2010-2011 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2011  ณ ห้องประชุมวัดเซ็นต์จอห์น กรุงเทพฯ

25 มิ.ย. 2011 การสัมมนาผู้นำเซอร์ร่า ปี 2011 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

Back to Homepage