เซอร์ร่าเขต 194
เซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่
การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่และช้างมิ่งประจำปี 2012
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013
ที่อารามกาปูชินท่าแร่


คลิกดูภาพขยาย
การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่และช้างมิ่งประจำปี 2012


พระคุณเจ้าจำเนียรให้เกียรติเป็นประธานพิธีมิสซา


คุณพ่อยอห์น อัครสาวก สุรชาติ มูลสุทธิ อธิการบ้านเณรเล็กฟาติมาท่าแร่ จิตตาธิการกลุ่มแบ่งปันพระวาจา


แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น๙ึ่งกันและกัน


ร่วมรับประทานอาหาร


เปาโลสมฤทธิ์ กายราช
ประธานกลุ่มเซอร์ร่ท่าแร่ 2012-2013 รายงาน

 

Back to District 194