ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(10) วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2008 
งานเลี้ยงอาหารค่ำและสันทนาการที่บ้านสวนพระหฤทัย ปล่อยโคมลอยอลังการ

Back to Activities Page