ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(2) วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2008 
ขึ้นรถบัส เดินทางไปเยี่ยมคำนับพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ที่รองอาสนวิหาร วัดนักบุญยอห์นบอสโก (ในโรงเรียนดรุณาราชบุรี)
นำเสนอประวัติมิสซังราชบุรี ที่ห้องประชุมวัด

Back to Activities Page