ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(3) วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2008 
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ รองอาสนวิหาร วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
ประธานในพิธี - พระคุณเจ้า ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ถ่ายรูปหมู่หน้าวัด และเยี่ยมค่ายคำสอนของสังฆมณฑล


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่