ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(4) วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2008 
ไปชมค้างคาวร้อยล้านที่เขาช่องพราน โพธาราม
งานเลี้ยงต้อนรับ ที่วัดนักบุญอันตน