ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(8) วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2008 
ขึ้นชมโบสถ์ปรกโพธิ์สมัยอยุธยาในต้นไม้ที่ค่ายบางกุ้ง และหุ่นแม่ไม้มวยไทยเท่าตัวจริง ประวัติศาตร์การรบชนะพม่าของพระเจ้าตากสินมหาราชหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2ิ

Back to Activities Page