ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(9) วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2008 
ชมอุทยาน ร.2 วัดอัมพวัน นิวาสถานสมเด็จพระอัมรินทร์ (นาค) พระมารดาของรัชกาลที่ 2
ช้อปปิ้งตลาดอัมพวายามเย็น ชิมขนม/อาหารพื้นเมือง สองฝั่งคลองประวัติศาสตร์อัมพวา

Back to Activities Page