ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2009 
4.1 ลงทะเบียน และอาหารกลางวัน ณ กิจตรงรีสอร์ท อุบลราชธานี Back to Mainpage