ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2009 
4.
2 ชมพระอุโบสถศิลปะไทยตั้งอยู่บนเรือสุพรรณหงส์จำลอง 
วิหารกลางน้ำ  วัดสระประสานสุข  บ้านนาเมือง

Back to Mainpage