ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2009 
4.4 ขอพรพระรูปแม่พระวัดบุ่งไหม  (เด็กเคยเห็นแม่พระร้องให้)Back to Mainpage