ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2009 
4.6 ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา
ณ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล


(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)Back to Mainpage