ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2009 
4.8 งานเลี้ยงต้อนรับครอบครัวเซอร์ร่า   ณ โรงเรียนอาเวมารีอาBack to Mainpage