ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2009 
5.4 เดินทางไปยังดินแดนลาวตอนใต้สุด  มุ่งสู่  “น้ำตกคอนพะเพ็ง”  แห่งมหานทีสีพันดอน
อาหารกลางวันที่บริเวณน้ำตก
ชมความงาม  และความยิ่งใหญ่ที่ได้รับการขนานนามว่า  “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย”Back to Mainpage