ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2009 
5.5 กลับสู่ที่พัก โรงแรมไผ่ทอง ปากเซ อาหารค่ำ และเมืองปากเซยามราตรี   Back to Mainpage