ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2009 
6.1 อาหารเช้า    เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดเป็นของฝากจาก  สปป.ลาวBack to Mainpage