ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2009 
6.2 เดินทางไป “น้ำตกผาส้วม”  เมืองบาเจียง แหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อ หมู่บ้านชนเผ่าดั้งเดิมBack to Mainpage