ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2009 
6.3 ชมน้ำตกหมากแงว ธรรมชาติสวยงาม เส้นทางเดินสู่น้ำตกผาส้วมBack to Mainpage