R.I.P.

ขอคำภาวนาแด่วิญญาณของคุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล

ทางคณะพระมหาไถ่ แจ้งให้ทราบว่า คุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล ได้เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันอังคารที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่าน จะจัดขึ้นที่วัดพระมหาไถ่
ในวันพุธที่ 8 ถึงวันอังคารี่ 14 ม.ค. เวลา 19.oo น.
จากนั้นจะย้ายไปสวดที่อาสนวิหารแม่พะปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ถึงวันศุกร์ที่ 17 ม.ค. เวลา 19.oo น.
มิสซาปลงศพวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พะปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ จำหน่ยผล เกิดวันที่ 7 เมษายน 1949
เข้าบ้านเณรเล็ก (สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ คณะพระมหาไถ่) ศรีราชา ชลบุรี
ตั้งแต่ ค.ศ. 1963
เข้านวกสถาน ณ มลรัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1968
ถวายตัวครั้งแรก วันที่ 2 สิงหาคม 1969
 ต่อจากนั้นเรียนปรัชญาและเทวศาสตร์ที่สามเณราลัยวิสคอนซิน และนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ถวายตัวตลอดชีวิต วันที่ 2 กันยายน 1972 
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์มื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 1975 
2010- ปัจจุบัน ประจำที่บ้านเณรศรีราชา

กำหนดการพิธีสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ
อุทิศแด่ดวงวิญาณของคุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล
(คลิก)

Back to Homepage