สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
 

จดหมายจากประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2016
คุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์
Joseph Vinij vinijv@yahoo.com
Sun, Aug 3, 2014 at 10:18 AM

The Bellingers_August 2014

เรียน คุณพ่อจิตตาธิการ, ท่านสมาชิกที่เคารพนับถือ ทุกท่าน

ได้แนบแถบเชื่อมโยง (Link) มาท้ายนี้เป็นวารสารของเซอร์ร่า สากล ฉบับล่าสุด

หัวข้อสำคัญในวารสารฉบับนี้คือ เซอร์ร่า สากล ได้จิตตาธิการท่านใหม่ตามวาระการดำรงตำแหน่ง ท่านคือพระคาร์ดินัล Seán Patrick Cardinal O'Malley, O.F.M. Cap. สิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือท่านเป็นพระคาร์ดินัล และเป็นจิตตาธิการคณะเซอร์ร่า ที่มีบิดาเป็นสมาชิกเซอร์ร่า ท่านเป็นนักบวชคณะฟรังซิสกัน ในคณะเดียวกับบุญราศรีองค์อุปถัมภ์ของเซอร์ร่า

ขออภัยที่ไม่มีฉบับแปลภาษาไทย แต่ก็ขอส่งข้อความเพื่อสื่อถึงบรรยากาศของเซอร์ร่า สากลมายังสมาชิกทุกท่าน

"การดำรงชีวิตศักดิ์สิทธิ์ คือจุดเริ่มต้นของงานส่งเสริมกระแสเรียก"

รักในพระคริสตเจ้าและพระแม่มารี

วินิจ

คลิกที่แถบเชื่อมโยงด้านล่างนี้

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=c4d9b5d6-44bd-44e9-a579-aef55c72074c&c=06f5f140-501a-11e3-b2a5-782bcb740129&ch=07f008b0-501a-11e3-b2ba-782bcb740129

Back to Homepage