ขอคำภาวนาแด่วิญญาณของลูชีอา ขวัญใจ เชียงใหม่


อาลัยเจ๊แดง ...
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ คุณนิพนธ์ แสงประดับและคุณสนธยา วิศพรรณ์ อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกเซอร์ร่าจากบางแสน จันทบุรี และเซนต์จอห์น ไปร่วมพิธีสวดไว้อาลัยแด่ ลูชีอา ขวัญใจ เชียงใหม่ (เจ๊แดง) สมาชิกเซอร์ร่าจันทบุรี ที่พระรับไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่อาสนวิหารแม่พระฯ จันทบุรี


Back to Homepage