สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
 

จดหมายจากประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2016
คุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์
Joseph Vinij vinijv@yahoo.com
Thu, Mar 12, 2015 at 8:41 AM
จดหมายจากสภาเซอร์ร่า ประเทศไทย ฉบับที่ 2/2015

เรียน คุณพ่อจิตตาธิการ, ท่านกรรมการสภาเซอร์ร่า ที่เคารพนับถือ
 
1.   คณะเซอร์ร่า ประเทศไทย ได้รับเชิญจากสภาพระสังฆราช คาทอลิกแห่งประเทศไทย ไปร่วมโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า และเป็นเกียรติ์ในพิธีฉลองสมณศักดิ์ของ
พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ ในวันที่ 14 มี.ค.นี้ ที่บ้านผู้หว่าน และทางสภาฯจะเตรียมปัจจัยร่วมถวายแก่พระคาร์ดินัล ในโอกาสแสดงความยินดีนี้จำนวน 5,000 บาท
      เพื่อนสมาชิกที่ไปร่วมพิธีในครั้งนี้ ขอให้มารวมตัวพร้อมกันที่ ศาลากลางน้ำของบ้านผู้หว่านเวลา 8.30 น.ครับ
 
2.   นอกจากนั้น ทางสภาฯยังได้รับเชิญไปร่วมพิธีขอบพระคุณรอบปีที่ 2 ในสมณสมัยของพระสันตะปาปา ฟรังซิส ที่วัดเซนต์หลุยส์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 
มิสซาเวลา 17.30 น.
 
3.   การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2015 ขอกำหนดในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2015 ในการประชุมรอบนี้ จะขอเสนอจัดประชุมในเขต 172  โดยเสนอขอทดลองใช้บริการของโรงแรม กาสะลอง พัทยา (ซึ่งเราจะใช้เพื่อการประชุมเซอร์ร่า เอเซีย ในปี 2016) กำหนดการประชุมสภาฯ ไปเช้า เย็นกลับ ส่วนท่านที่จะพักต่อ สามารถขอตรวจเช็คราคาค่าที่พักได้ เชื่อว่าน่าจะมีอัตราพิเศษสำหรับสมาชิกเซอร์ร่า ผมเชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกรรมการสภาฯจะได้ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดประชุมเซอร์ร่า เอเซีย 2016 พร้อมกัน อย่างไรก็ตามผมขอประสานงานกับประธานเขต 172 เรื่องสถานที่และค่าใช้จ่ายอีกครั้งก่อนจะยืนยันกำหนดการประชุมสภาฯที่พัทยานี้ สำหรับวันและเวลาขอแจ้งยืนยันตามนี้เพื่อทุกท่านจะได้จัดเวลาไว้ให้แต่เนินๆ หากกรรมการท่านใดจะมีข้อแนะนำอื่นๆขอโปรดแจ้งให้ทราบด้วย
 
4.   เรื่องการเดินทางไปร่วมประชุมสภาเซอร์ร่า สากล ที่ออสเตรเลีย เราได้ข้อสรุปและรายชื่อคณะเดินทางแล้ว ดังนี้

การประชุมทั่วไป ตรงกับวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค. 2558 สำหรับการประชุมกรรมการสากล ก็จะมีวาระประชุมเพิ่มเติม ก่อนและหลังการประชุมอีก 1 วัน

รายชื่อผู้เดินทางร่วมประชุมจำนวน 5 ท่านประกอบด้วย
1. คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม จิตตาธิการสภาฯ
2. คุณพ่อ สายชล คันยุไล จิตตาธิการเขต 172
3. คุณนิพนธ์ แสงประดับ
4-5. คุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ และภรรยา

นอกจากการเดินทางไปร่วมประชุมสากลทั่วไปแล้ว ทางเรายังเตรียมการไปเชิญชวน เพิ่อร่วมการประชุมเซอร์ร่า เอเซียในปี 2016 ในประเทศไทย โดยเฉพาะแก่สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทางสภาฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับคุณพ่อจิตตาธิการ สภาฯ คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาน ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับคุณพ่อจิตตาธิการเขต 172 นั้นโดยปกติจะสนับสนุนโดยเขต 172 แต่ในการเดินทางครั้งนี้คุณพ่อเสนอขอช่วยรับผิดชอบค่าเครื่องบินของตนเอง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนั้น ทางสภาฯจะพิจารณาร่วมกับเขต 172 อีกครั้ง

รักในพระคริสตเจ้าและพระแม่มารี

วินิจ  วสุพงศ์พิพัฒน์
การดำรงชีวิตศักดิ์สิทธิ์ คือจุดเริ่มต้นของงานส่งเสริมกระแสเรียก

 

Back to Homepage