จากเพื่อนเซอร์ร่า

เย้าอารมณ์
ภาพลวงตา - ppt
พจนานุกวน
Man - Woman

พระสัมผัส
ความรัก คือ ?
รักษาเพื่อนอย่างไร
ผมและเธอบนทางเส้นขนาน

I thank you lord - ppt
God Clinic - pps
The Cross Fantastic
Happiest Person - pps
รู้ไหม.. ทำไมน้ำตกถึงสวย

กระแสเรียกเซอร์ร่า
คำพิพากษา
พระเยซูแบบไทยไทย 2
พระเยซูแบบไทยไทย
กระแสเรียกการกลับคืนชีพ
กระแสเรียก : ภาวนาเป็นนิจ
กระแสเรียกฆราวาส
ทำไมเราจึงเป็นพระสงฆ์.
กระแสเรียก

ขอขอบคุณ

 


Back to Home page