จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลับ
* * * *

คุณพ่อเซอร์ร่า


Serra International


International
Convention 2005


15th Asian
Convention 2010
Singspore


ห้องเอกสาร

ศูนย์ข้อมูล
เซอร์ร่าไทย

ต้องการทราบข้อมูล
ของสมาชิกคนใด


คลิกที่นี่เลยจดหมายข่าวเซอร์ร่า
Serra in Asia
erra Connects
The Bellringers


บทเพลงเซอร์ร่า
บทภาวนาเซอร์ร่า

บ้านเณร
พระหฤทัยศรีราชา

* * *
วัดแม่พระเมืองลูร์ด
บางแสน


Serra Links

ภาพโบว์ลิ่งการกุศล
ภาพข่าวกิจกรรมเซอร์ร่า


สมาชิกใหม่คณะเซอร์ร่าบางแสน 14 คน และจันทบุรี 1 คน
ปฏิญาณตนที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
โดยคุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ จิตตาธิการเขต 172 เป็นประธานในพิธี
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
ดูภาพขยาย


สมาชิกรุ่นพี่จากเขต 140 และเขต 172 มาร่วมแสดงความยินดี
กับสมาชิกใหม่ของกลุ่มบางแสน 14 คน และจันทบุรี
1 คน
ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
ดูภาพขยาย


  ประกาศข่าวคณะเซอร์ร่า


 --- กลุ่มพิษณุโลกปรับปรุงหน้าเว็บแล้ว
  --- ประชุมกลุ่มพิษณุโลกวาระการรับตำแหน่งประธานกลุ่มพิษณุโลก วันอาทิตย์ที่ 16 /07/17
==>
 --- ดูกำหนดการประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 18 วาระปี 2017-1018
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ==>
 --- ดูระเบียบวาระการประชุมใหญ่สมาชิกเซอร์ร่าประเทศไทย วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ==> คลิก
 --- รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะเซอร์ร่าเขต 194 2017-2018 คุณจำรัส รุ่งรัชกานนท์ ประธานเขต ==> คลิก
 --- รายงานกิจกรรม เขต 140 วาระปี 2016 – 2017 ==> คลิก
--- บันทึกการประชุมเซอร์ร่าเขต 172  ครั้งที่ 2/2016-2017

ในวันพุธที่  25 กุมภาพันธ์  2017 ==>
 --- รายงานการประชุมกลุ่มบางแสน สิงหาคม.2017 ==>
 --- 19 มิ.ย. 2017 เว็บเซอร์ร่าเขต 140 ปรับปรุงแล้ว
 --- 10 เม.ย. 2017 เว็บเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระฟาติมาท่าแร่ปรับปรุงแล้ว

 --- 5 เม.ย. 2017เว็บเซอร์ร่ากลุ่มหนองคูปรับปรุงแล้ว

---- อ่าน The Serran วารสารของเซอร์ร่าสากล ฉบับล่าสุด เดือนเมษายน 2017 คลิกที่นี่
รายงานกิจกรรมคณะเซอร์ร่า
19 มิ.ย.2017 ก่อนถึงวันประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทย วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2017 ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
** ย้อนดูภาพเหตุการณ์วันประชุมใหญ่ปีที่แล้ว วันที่ 18 มิ.ย. 2016 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา
** พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของประธานทุกระดับ ที่วัดบ้านเณรพระหฤทัย สรีราชา
** และงานเลี้ยงแสดงความยินดีที่บ้านเณร

31 พ.ค.2017 --- คณะเซอร์ร่าบางแสนและกลุ่มสนับสนุนกรระแสเรียกศรีราชา ร่วมรับประทานอาหารแบบเป็นกันเองกับพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ในโอกาสวันฉลองศาสนนาม นักบุญซิลวิโอ (31 พค) และโอกาสฉลองครบรอบบวช 30 ปี (9 พค) ที่บ้านพักสำนักพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2017
8-9 เม.ย.2017 วันที่ 8-9 เมษำยน 2560-2017 --- วันครอบครัวเซอร์ร่ำประเทศไทย 2017 ณ สังฆมณฑลนครรำชสีมำ กลุ่มเซอร์ร่ำนครรำชสีมำ เขต 172 เป็นเจ้ำภำพ
11 มี.ค.2017 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017 -- พิธีรับหนังสือแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิก
คณะเซอร์ร่ากลุ่มวัดนักบุญยอแซฟบ้านเซซ่ง จ.ยโยธร เขต 140
25-26 ก.พ.2017  *** สัมมนาฟื้นฟูจิตใจสมาชิกเซอร์ร่าเขต 172 และสังฆมณฑลจันทบุรี และประชุมคณะกรรมการบริหารเขต 172 ครั้งที่ 2/2016 - 2017 ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
14-17 เม.ย.2017 ภาพข่าวการประชุมเซอร์ร่าเอเชีย ครั้งที่ 18
กำลังทยอยออกเร็วๆ นี้ ลองชมภาพชุดวันที่ 14 และ 15 เม.ย. ==>
คลิกที่นี่


ภาพข่าวการประชุมเซอร์ร่าเอเชีย 2016
กำลังทยอยออกเร็วๆ นี้ ลองชมภาพชุดวันที่ 14 และ 15 เม.ย.

= อ่านข่าวและกิจกรรมปี 2016 ทั้งหมดที่นี่ =
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 ||

การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2514 || 2015 ||

งานวันครอบครัวเซอร์ร่า
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 ||


Serra What, When, Where


14-17 April 2016
18th Serra Asian Convention
Pattaya, Thailand

การประชุมเซอร์ร่าเอเซีย ครั้งที่ 18
14-17 เมษายน 2559
    ณ โรงแรมกาสะลองรีสอร์ท & สปา
พัทยา จ.ชลบุรี

 ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ . . . คนบางแสน  


สบายๆ เซอร์ร่า

พลาดไม่ได้


http://www.serrathai.org
Must See Places In Paris
Since 1 April 2008
Last update : 8 March 2016

Mail me: wichai@buu.ac.th