จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลับ
* * * *

คุณพ่อเซอร์ร่า


Serra International


International
Convention 2005


15th Asian
Convention 2010
Singspore


ห้องเอกสาร

ศูนย์ข้อมูล
เซอร์ร่าไทย

ต้องการทราบข้อมูล
ของสมาชิกคนใด


คลิกที่นี่เลยจดหมายข่าวเซอร์ร่า
Serra in Asia
Serra Connects
The Bellringers


บทเพลงเซอร์ร่า
บทภาวนาเซอร์ร่า

บ้านเณร
พระหฤทัยศรีราชา

* * *
วัดแม่พระเมืองลูร์ด
บางแสน


Serra Links

ภาพโบว์ลิ่งการกุศล
ภาพข่าวกิจกรรมเซอร์ร่าR.I.P. ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มศรีราขา ประธานเซอร์ร่าเขต 172
ได้เข้าสู่อ้อมพระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า เวลา 05.00 น. ชาตะ 9 ธันวาคม 2505 เกิดใหม่ในพระเจ้า 21 กันยายน 2563
ขอขอบพระคุณทุกคำภาวนาจากทุุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
มิสรัชนีกูล พวงผ่อง


อะไร ที่ไหน   ประกาศ ข่าว

  รายงานการประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 20 วาระ 2019 – 2020 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 
  * เอกสาร docx
  * เอกสาร pdf

27 มิ.ย. 20  ** Communication Annual Report 2020 ==> คลิก pdf  ==> คลิก docx
25 มิ.ย. 20 โครงการก่อสร้างบ้านเณรจอห์นปอลพิษณุโลก ==> คลิก pptx
13 มิ.ย. 2020 13 มิ.ย. 2020 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2019-2020 ของคณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสืมา
==>
คลิก
14 พ.ค. 2020

จดหมาย อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ให้คณะกรรมการหรือบอร์ดโลกชุดปัจจุบันให้มีวาระต่อไปอีกหนึ่งป ี(จนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า) และให้ใช้ปฏิบัติได้กับประเทศต่างๆ ด้วยเช่นกันสำหรับวาระของคณะกรรมการระดับสภา ระดับเขต และระดับกลุ่ม ==> คลิก

   *** สรุปการประชุมสภาเซอร์ร่าฯ  ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 20 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ ==> ดูสรุปการประชุม
  *** คู่มือเซอร์ร่า ธรรมนูญ กฎข้อบังคับ ภาษาไทย อ่านจากโทรศัฑท์ ได้ทุกเวลา ทุกที่ทั่วโลก เพียงเข้ามาที่ เว็บ serrathai.org แล้วเลือกจากเมนูแรกแถบด้านบน หรือคลิกที่นี่ ==>
 # แผนงานของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย วาระปี 2019 - 2020 ==>ข่าวกิจกรรมตณะเซอร์ร่า ปี 2020
20 มิ.ย. 2020 การประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ในหัวข้อ: "การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การประชุมใหญ่ในรูปแบบออนไลน์” มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 35 คน ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
11 มิ.ย. 2020 11? มิถุนายน? 2563? เวลา? 10.00? น.? ประชุม?เซ?อร์ร่า?กล?่?ุม?นครราชสีมา? ประจำเดือน? มิถุนายน? มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด? 10? ท่าน? โดยมีคุณพ่อ?สมบัติ? ประทุมปี คุณพ่อจิตตาธิการ? ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม?และอวยพรด้วยค่ะ? ปิดประชุมเวลา? 12.00 น. ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
7 มิ.ย. 2020 เซอร์ร่า?จันทบุรี? ในนามเซอร์ร่าสังฆมณทลจันทบุรี? และเขต172 พร้อมด้วยคพ.เจ้าอาวาส? ร่วมแสดงความยินดีโอกาสได้รับเจิมถวายตัวเพื่อเป็นพระสงฆ์?ที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อสมภพ? แซ่โก? ครบ?16? ปีแห่งพระพร? คุณพ่อเอกพงษ์? สุวิชากร? ครบ? 1? ปี? แห่งพระพร? ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
14 พ.ค. 2020

จดหมาย อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ให้คณะกรรมการหรือบอร์ดโลกชุดปัจจุบันให้มีวาระต่อไปอีกหนึ่งป ี(จนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า) และให้ใช้ปฏิบัติได้กับประเทศต่างๆ ด้วยเช่นกันสำหรับวาระของคณะกรรมการระดับสภา ระดับเขต และระดับกลุ่ม ==> คลิกภาพข่าวการประชุมเซอร์ร่าเอเชีย 2016
ชมภาพชุดวันที่ 14 และ 15 เม.ย.

= อ่านข่าวและกิจกรรมปี 2016 ทั้งหมดที่นี่ =
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 ||

การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2514 || 2015 ||

งานวันครอบครัวเซอร์ร่า
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 ||


Serra What, When, Where


http://www.serrathai.org
Must See Places In Paris
Since 1 April 2008
Last update : 8 March 2020

Mail me: wichai2000@gmail.com