จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลับ
* * * *

คุณพ่อเซอร์ร่า


Serra International


International
Convention 2005


15th Asian
Convention 2010
Singspore


ห้องเอกสาร

ศูนย์ข้อมูล
เซอร์ร่าไทย

ต้องการทราบข้อมูล
ของสมาชิกคนใด


คลิกที่นี่เลยจดหมายข่าวเซอร์ร่า
Serra in Asia
erra Connects
The Bellringers


บทเพลงเซอร์ร่า
บทภาวนาเซอร์ร่า

บ้านเณร
พระหฤทัยศรีราชา

* * *
วัดแม่พระเมืองลูร์ด
บางแสน


Serra Links

ภาพโบว์ลิ่งการกุศล
ภาพข่าวกิจกรรมเซอร์ร่า


(คลิกดูภาพชยายใหญ๋)
ตุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
นำคณะกรรมการบริหารพร้อมที่ปรึกษา วาระปี 2019 – 2020
เข้าคำนับพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสรับหน้าที่ใหม่

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019 เวลา 9.30 น. ณ สำนักมิสซังกรุงเทพ ==> คลิกดูภาพชุดโพสต์ใน FB
พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานสภา ประธานเขต ประธานกลุ่ม
ของคณะเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2019-2020 และมีสมาชิกใหม่จากกลุ่มวัดนักบุญลูกา ลพบุรี ร่วมปฏิญาณตนเป็นสมาชิกเซอร์ร่าด้าย 1 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019
ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
==> คลิกดูโพสต์ใน FB
การประชุมใหญ่ประจำปี 2019 ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2019 มีสมาชิกเซอร์ร่าจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม 116 คน

==> คลิกดูโพสต์ใน FB
"กระแสเรียกของพระสงฆ์กับสิ่งท้าทายหลัง 350 ปีมิสซังสยาม แนะแนวทางการส่งเสริมกระแสเรียก"
โดย มงซินญอร์ แอนดูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย
วิทยากรหลักในงานประชุมใหญ่ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2019 ที่บ้านผู้หว่าน

==> คลิกดูโพสต์ใน FB


  ประกาศเซอร์ร่า
 *** คำกล่าวคำนับ พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาส คณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ชุดใหม่รับหน้าที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม2019  เวลา 9.30 น. ณ สำนักมิสซังกรุงเทพ ==>

*** ตารางเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจสมาชิกเซอร์ร่าเขต 140 (ตอนล่าง)

วันเสาร์ที่ 20– วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2019 ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ==>

 @ รายงานการประชุมสภาสมัยที่19 ครั้งที่1/2018/19 วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสโมสรผู้สูงอายุ โบสถ์เซนต์หลุยส์ สาทร ==>
 @ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไทย วาระปี 2018-2019
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา ==>
 # แผนงานของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย วาระปี 2019 - 2020 ==>
 *** สรุปรายงานการดำเนินงานสภาวาระ 2018-2019 ==>
 *** รูปสรุปรายงานการดำเนินงานสภาวาระ 2018-2019 ชุดที่1 ==>
 *** รูปสรุปรายงานการดำเนินงานสภาวาระ 2018-2019 ชุดที่ 2 ==>
 ** รายงานประจำปี ภาพกิจกรรมเขต 194 กรกฎาคม 2018 ถึง มิถุนายน 2019.docx ==>
 ** รายงานประจำปี กิจกรรมเขต 194 กรกฎาคม 2018 ถึง มิถุนายน 2019.docx ==>
 * รายงานประจำปี เซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพ (เขต 140) วาระปี 2018 – 2019.pdf ==>
 * รายงานประจำปี เซอร์ร่ากลุ่มบ้านโป่ง (เขต 140) วาระปี 2018 – 2019.pdf ==>
 * รายงานประจำปี เซอร์ร่ากลุ่มนครสวรรต์ (เขต 140) วาระปี 2018 – 2019.pdf ==>
 * รายงานประจำปี เซอร์ร่ากลุ่มนักบุญลูกา (เขต 140) วาระปี 2018 – 2019.pdf ==>
 * รายงานประจำปี เซอร์ร่ากลุ่มฟาติมา (เขต 140) วาระปี 2018 – 2019.pdf ==>
 ** รายงานประจำปี กลุ่มเซอร์ร่าพิษณุโลก (เขต 140) วาระปี 2018 – 2019.pdf ==>
 *** รายงานประจำปี 2018-19 คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา (เขต 172) ==>ข่าวกิจกรรมเซอร์ร่า
11 ก.ค.19 คณะเซอร์ร่าบางแสน ร่วมกับสภาอภิบาล วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน แสดงความยินดีกับคุณพ่อแสวง สามิภักดิ์ โอกาสครบรอบบวช 50 ปี เมื่อคุณพ่อได้รับเชิญมาเป็นประธานในมิสซาแห่เทิดเกียรติแม่พระ ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2019 ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
11 ก.ค. 62 11 กค. 62 เวลา 10.00น. ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม มีคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี จิตตาธิการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน ปิดประชุมเวลา 12.30 น. ประชุมนัดแรก ปีบริหาร 2019-2020 ค่ะ ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
13 มิิ.ย.19

วันนี้ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมาประจำเดือนมิถุนายน 2019 สรุปงานเตรียมความพร้อม เพื่อไปประชุมกับเซอร์ร่าประเทศไทย ที่บ้านผู้หว่าน วันที่ 29 - 30 มิ.ย. ตลิกดูภาพ
==> คลิกดูโพสต์ใน FB

8 มิ.ย.19 เซอร์ร่านครราชสีมา ร่วมงานบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อพรสิทธิ์ ประทุมปี  ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านเทอญ ==> คลิกดูโพสต์ใน FB
8 มิ.ย.19 งานฉลอง 84 ปีบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชาคณะเซอร์ร่าบางแสน ให้ต้อนรับพระสังฆราช พระสงฆ์ศิษย์เก่าที่มาร่วมสฉลอง 84 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 องค์ ณ ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา วันที่ 8 มิถุนายน 2019 ==> คลิกดูโพสต์ใน FB
8 มิ.ย.19 คณะเซอร์ร่าบางแสน จัดซุ้มนิทรรศการเรื่องเซอร์ร่ากับกระแสเรียกและบ้านเณร โอกาสฉลอง 84 ปี บ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 องค์ ณ กองอำนวยการ ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา วันที่ 8 มิถุนายน 2019 ==> คลิกดูโพสต์ใน FB
30 Jan -
2 Feb
2020

  * ทำไมต้องไปประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชียครั้งที่ 20 ที่ฮ่องกง
==> คลิก
 
* โปรแกรมการประชุม ==> คลิก


ภาพข่าวการประชุมเซอร์ร่าเอเชีย 2016
ชมภาพชุดวันที่ 14 และ 15 เม.ย.

= อ่านข่าวและกิจกรรมปี 2016 ทั้งหมดที่นี่ =
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 ||

การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2514 || 2015 ||

งานวันครอบครัวเซอร์ร่า
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 ||


Serra What, When, Where


20th Serra Asian Convention 2020
30th Jan – 2nd Febl 2020
Caritas Institute of Higher Education

Hongkong

 

Theme:
“Come and See“ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ . . . คนบางแสน  


สบายๆ เซอร์ร่า

พลาดไม่ได้


http://www.serrathai.org
Must See Places In Paris
Since 1 April 2008
Last update : 8 March 2019

Mail me: wichai@buu.ac.th