-

 

 

 

 

 

  จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลับ
* * * *

คุณพ่อเซอร์ร่า


Serra International


International
Convention 2005


บทความ - ข่าว
กระแสเรียกห้องเอกสาร

ศูนย์ข้อมูล
เซอร์ร่าไทย

ต้องการทราบข้อมูล
ของสมาชิกคนใด


คลิกที่นี่เลยจดหมายข่าวเซอร์ร่า
Serra in Asia
Serra Connects
The Bellringers


บทเพลงเซอร์ร่า
บทภาวนาเซอร์ร่า

บ้านเณร
พระหฤทัยศรีราชา

* * *
วัดแม่พระเมืองลูร์ด
บางแสน


Serra Links

ภาพโบว์ลิ่งการกุศล
ภาพข่าวกิจกรรมเซอร์ร่า


80th Serra International Convention 2023
Chiang Mai, Thailand 22 – 25 June 2023

Click here   

SERRA'S 79TH INTERNATIONAL CONVENTION
Toronto, Ontario Canada
July 14 - 17, 2022

==> คลิกดู Serra International 2022 Convention Guide
==>
คลิกดู ตาม อจ.ไปโตรอนโต 10-18 ก.ค. 2022
==> คลิกดู (HD)Serra_around_the_world_Thailand.mp4

 

อะไร ที่ไหน   ประกาศ

ด่วน เรียนคพ.จิตตาภิบาล ท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการ สภาฯที่เคารพ ทุกท่าน
ขอเรียนเชิญประชุม
Topic: การเตรียมจัดประชุมโลกปี 2023 ผ่าน Zoom meeting.

Time: Jul 23, 2022 02:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8789868900?pwd=aEU1VWhYUEFVYjRQMWxxRGR5QVNvdz09

Meeting ID: 878 986 8900
Passcode: 220623

วาระการประฃุม ==>
เอกสาร รายงานการประชุมสภาเซอร์ร่าฯ ครั้งที่ 4 ==>

เชิญร่วมฉลอง 20 ปีเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก และร่วมประชุมเขต 140 ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022 (วันสมโภชพระจิตเจ้า) พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 9.00 น. ณ วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
เรียนเชิญ ==>   กำหนดการ ==>

  *** คู่มือเซอร์ร่า ธรรมนูญ กฎข้อบังคับ ภาษาไทย อ่านจากโทรศัฑท์ ได้ทุกเวลา ทุกที่ทั่วโลก เพียงเข้ามาที่ เว็บ serrathai.org แล้วเลือกจากเมนูแรกแถบด้านบน หรือคลิกที่นี่ ==>

ข่าวกิจกรรมตณะเซอร์ร่า ปี 2022-2023
12 ส.ค. 2022 สมาชิกคณะเซอร์ร่า พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ และโอกาสเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี สถาบันแสงธรรม วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022 ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
11 ส.ค. 2022 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม ที่ห้องประชุมใต้อาสนวิหารฯ มีสมาชิก เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
17 ก.ค. 2022 คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระแห่งฟาติมา ไปเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเซอร์ร่าช้างมิ่ง
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
16 ก.ค. 2022
อาจารย์ชัยณรงค์ ร่วมประชุม SERRA'S 79TH INTERNATIONAL CONVENTION IN TORONTO
12 ก.ค. 2022 * อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ผู้แทนสภาเซอร์ร่าประเทศไทยไทย ไปร่วมประชุมเซอร์ร่าโลกครั้งที่ 79 ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2022
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
26 มิ.ย. 2022 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน สมาชิกคณะเซอร์ร่า บางแสน และพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีมิซา และสวดบทภาวนาเพื่อกระแสเรียก ในโอกาสวันฉลองศาสนนามของคุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมศักดิ์ พรประสิทธิ์ คุณพ่อเจ้าวัดบางแสน และจิตตาธิการคณะเซอร์ร่า บางแสน
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
18 มิ.ย. 2022 เชิญประชุมสภาเซอร์ร่าฯ คร้ังที่ 4/2021-23 (วาระเตรียมเจ้าประชุมโลกปี 2023)
ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2022 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting
เรื่องตามกำหนดการ ไฟล์แนบข้างล่างนี้
วาระการประฃุม ==>
เอกสาร รายงานคณะเซอร์ร่าสากลเดินทางไปเชียงใหม่ ==>
5 มิ.ย. 2022 เชิญร่วมฉลอง 20 ปีเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก และร่วมประชุมเขต 140 ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022 (วันสมโภชพระจิตเจ้า) พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 9.00 น. ณ วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
เรียนเชิญ ==>   กำหนดการ ==>
12 พ.ค. 2022 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม หลังประชุม สมาชิกเซอร์ร่าได้ไปเยี่ยมเยียนคุณพี่รนิจ แน่นชารี สมาชิกเซอร์ร่าที่ป่วย
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
8 พ.ค. 2022 การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “บ้านเณร หัวใจสำคัญของพระศาสนจักร” โอกาสวันกระแสเรียกสากล และเตรียมฉลอง 50 ปีบ้านเณรแสงธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2022 เวลา 13.00-15.00 น.
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
8 พ.ค. 2022 คณะเซอร์ร่าบางแสน ร่วมกับสัตบุรุษวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมใจสวดบทภาวนาเพื่อกระแสเรียกสำหรับพระสงฆ์ นักบวช และผู้ถวายตัว ในวันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022.
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
1 ม.ค. 2022

เมื่อวันที่ 1 มค หลังมิสซา คณะเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก จัดประชุมมีวาระดังนี้ วางแผนงานกลุ่ม มอบของขวัญปีใหม่ให้คุณพ่อจิตตาธิการ คพ สมสุข หทัยภัสสร
และมอบของขวัญให้สมาชิกอาวุโสตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่ม คุณสุภา ปิตินิตย์นิรันดร์
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai

  กิจกรรม ปี 2020-2021

ภาพข่าวการประชุมเซอร์ร่าเอเชีย 2016
ชมภาพชุดวันที่ 14 และ 15 เม.ย.

= อ่านข่าวและกิจกรรมปี 2016 ทั้งหมดที่นี่ =
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 ||

การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2514 || 2015 ||

งานวันครอบครัวเซอร์ร่า
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 ||


Serra What, When, Where


http://www.serrathai.org
Must See Places In Paris
Since 1 April 2008
Last update : 8 Jan 2022

Mail me: wichai2000@gmail.com