----

 

 

 

 

 

  จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลับ
* * * *

คุณพ่อเซอร์ร่า


Serra International


International
Convention 2005


15th Asian
Convention 2010
Singspore


ห้องเอกสาร

ศูนย์ข้อมูล
เซอร์ร่าไทย

ต้องการทราบข้อมูล
ของสมาชิกคนใด


คลิกที่นี่เลยจดหมายข่าวเซอร์ร่า
Serra in Asia
erra Connects
The Bellringers


บทเพลงเซอร์ร่า
บทภาวนาเซอร์ร่า

บ้านเณร
พระหฤทัยศรีราชา

* * *
วัดแม่พระเมืองลูร์ด
บางแสน


Serra Links

ภาพโบว์ลิ่งการกุศล
ภาพข่าวกิจกรรมเซอร์ร่า

งานฉลอง 84 ปีบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา
คณะเซอร์ร่าบางแสน ให้ต้อนรับพระสังฆราช พระสงฆ์ศิษย์เก่าที่มาร่วมสฉลอง 84 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 องค์ ณ ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา วันที่ 8 มิถุนายน 2019

==> คลิกดูโพสต์ใน FB

8 มิถุนายน 62 เซอร์ร่านครราชสีมา ร่วมงานบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อพรสิทธิ์ ประทุมปี 
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านเทอญ
==> คลิกดูโพสต์ใน FB


  ประกาศเซอร์ร่า

*** จดหมายเชิญประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทยวาระปี 2018-2019 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุมนิตโย บ้านผู้หว่าน สามพราน ==>

 *** (แก้ไข) วาระการประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทยวาระปี 2018-2019 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุมนิตโย บ้านผู้หว่าน และอาทิตย์์ที่ 30 มิถุนายน 2019 ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน ==>

 # แผนงานประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย วาระปี 2019 - 2020 ==>
 # แผนงานเขต 140 วาระปี 2019 - 2020 ==>
 ** รายงาน กลุ่มเซอร์ร่าพิษณุโลก (เขต 140 ) วาระปี 2018 – 2019.pdf ==>
 ** ภาพกิจกรรมเขต 194 กรกฎาคม 2018ถึง มิถุนายน 2019.docx ==>
 ** รายงานกิจกรรมเขต 194 กรกฎาคม 2018ถึง มิถุนายน 2019.docx ==>
 *** รายงานกิจกรรมประจำปี 2018-19 คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา ==>ข่าวกิจกรรมเซอร์ร่า
13 มิิ.ย.19

วันนี้ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมาประจำเดือนมิถุนายน 2019 สรุปงานเตรียมความพร้อม เพื่อไปประชุมกับเซอร์ร่าประเทศไทย ที่บ้านผู้หว่าน วันที่ 29 - 30 มิ.ย. ตลิกดูภาพ
==> คลิกดูโพสต์ใน FB

8 มิ.ย.19 คณะเซอร์ร่าบางแสน จัดซุ้มนิทรรศการเรื่องเซอร์ร่ากับกระแสเรียกและบ้านเณร โอกาสฉลอง 84 ปี บ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 องค์ ณ กองอำนวยการ ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา วันที่ 8 มิถุนายน 2019 ==> คลิกดูโพสต์ใน FB
25 พ.ค.19 คณะเซอร์ร่าบางแสน จัดประชุมสรุปผลงานประจำปี 2018 - 2019
การเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019 ณ ห้องประชุมบ้านเบธานี
เทเรซาจินตนา กรรณิกา เป็นประธาน สมาชิกเข้าร่วมประฃุม 21 คน
==> คลิกดูโพสต์ใน FB
12 พ.ค.19 เซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก บ้านโป่ง วิเชียรบุรี และอีกหลายกลุ่ม เข้าร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ 3 องค์
และ เปิด 350 ปี มิสซังสยาม ณ วัดนักบุญเทเรซาแม่สอด จ.ตาก
(เขตปกครองที่3 สังฆมณฑลนครสวรรค์) เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 ==> คลิก

11 พ.ค.19 คณะเซอร์ร่าบางแสน ร่วมฉลอง 75 ปี มิสซังจันทบุรี พร้อมฉลองชีวิตสงฆ์ 60 ปี พระสังฆราชกิติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และ 50 ปี คุณพ่อเปโตร แสวง สามิภักดิ์ โอกาสฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019  ==> คลิก
30 Jan -
2 Feb
2020

  * ทำไมต้องไปประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชียครั้งที่ 20 ที่ฮ่องกง
==> คลิก
 
* โปรแกรมการประชุม ==> คลิก


ภาพข่าวการประชุมเซอร์ร่าเอเชีย 2016
ชมภาพชุดวันที่ 14 และ 15 เม.ย.

= อ่านข่าวและกิจกรรมปี 2016 ทั้งหมดที่นี่ =
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 ||

การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2514 || 2015 ||

งานวันครอบครัวเซอร์ร่า
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 ||


Serra What, When, Where


20th Serra Asian Convention 2020
30th Jan – 2nd Febl 2020
Caritas Institute of Higher Education

Hongkong

 

Theme:
“Come and See“ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ . . . คนบางแสน  


สบายๆ เซอร์ร่า

พลาดไม่ได้


http://www.serrathai.org
Must See Places In Paris
Since 1 April 2008
Last update : 8 March 2019

Mail me: wichai@buu.ac.th