การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 9 (2007-2008)
วันอาทิตย์ ที่ 22 มิถุนายน 2008
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)


Go Top
Back to Home Page