ภาพกิจกรรมสภาเซอร์ร่าฯ ปี 2009-2010

วัน-เวลา
กิจกรรม
ภาพ
6 มิ.ย. 09
สมาชิกเซอร์ร่าหลายคน นำโดยคุณพ่อสายชล จิตตาธิการ ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ สังฆานุกร เปโตร ธีรพงษ์ ก้านพิกุล และ ยอแซฟ อังคาร เจริญสัตย์สิริ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2009 เวลา 10.00 น. วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง โดยพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธานพิธี
31 พฤษภาคม 09
สมาชิกเซอร์ร่าบางแสนและจันทบุรี ไปร่วมงานฉลองสมโภช 50 ปี ของการบวชเป็นพระสงฆ์ของพระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต ที่วัดหัวไผ่ จ.ชลบุรี
 
เสาร์ 4-7 เมษายน 09
วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009 ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี เซอร์ร่ากลุ่มอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ
อาทิตย์ 31 พ.ค. 09
คุณเลิศศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา ประธานเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน ปี 2009-2010 รับมอบตำแหน่งประธานจากคุณประสิทธิ์ ไทยเจริญ ต่อหน้าคุณพ่อสายชล จิตตาธิการ สมาชิกเซอร์ร่าและพี่น้องจำนวนมาก ที่วัดบางแสน ....
เสาร์ 13 มิ.ย. 09
การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย และพิธีปฎิญาณตนเข้ารับตำแหน่งใหม่ของประธานสภาฯ ประธานเขต ประธานกลุ่ม ณ ศูนย์วัดเซ็นต์จอห์น กรุงเทพฯ