กิจกรรมสภาเซอร์ร่าฯ ปี 2010-2011

วัน-เวลา
กิจกรรม
ภาพ
     
26 ธ.ค. สภาเซอร์ร่าร่วมจัดกิจกรรม ฐานคริสตศาสนา ในงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
28 พ.ย. กลุ่มเซอร์ร่าบางแสน ขอเชิญร่วมงาน
“ราตรีรวมน้ำใจเพื่อกระแสเรียก 2010”
รายได้สมทบกองทุนกระแสเรียก
และสนับสุนงานสมโภช 75 ปีบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553
21 พ.ย. คุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
แห่รูปบุญราศีผ่านแถวสามเณร เพื่อส่งมอบให้กลุ่มจันทบุรี
หลังพิธีเทิดเกียรติบุญราศีในงานฉลองวันกระแสเรียกสากล
ที่มีพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี สังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธาน
ที่บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2010
21 พ.ย. คณะเซอร์ร่าอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียกที่วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)   โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ (จิตตาภิบาลคณะเซอร์ร่าอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ)  สภาภิบาล คณะผู้บริหารและครูจิตตาภิบาล โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ให้การสนับสนุนงานวันกระแสเรียกอย่างเต็มที่ เมื่อวันอาทิตย์ที่  21 พฤศจิกายน
20 มิ.ย. 2010
คุณชาตรีประธานเซอร์ร่าบางแสน พร้อมคุณพ่อสมจิต (คุณพ่อหมอ) พึ่งหรรษพร จิตตาธิการเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี และคุณพ่อเบด้า จิตตาธิการเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน นำสมาชิกเซอร์ร่าบางแสน ไปมอบเงินและของใช้ประจำวันให้แก่บ้านฝึกหัดซิสเตอร์คณะ พระตรีเอกภาพ และ บ้านเณรคามิลเลี่ยน ศรีราชา
 
19 มิ.ย. 2010
มีการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย และพิธีปฎิญาณตนเข้ารับตำแหน่งใหม่ของประธานสภาฯ ประธานเขต ประธานกลุ่ม ณ วัดเซ็นต์จอห์น กรุงเทพฯ
12 มิ.ย. 2010
สมาชิกเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี ประกอบด้วย กลุ่มจันทบุรี กลุ่มบางแสน และ กลุ่มศรีราชา เซอร์ร่า 3 กลุ่ม เข้าพบเพื่อคำนับพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี และ รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม .... จบแล้วพระคุณเจ้าก็ได้ให้โอวาท....
นอกจากนี้ วันนี้ก็ได้พบจิตตาธิการเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี คือ คุณพ่อสมจิต (คุณพ่อหมอ) พึ่งหรรษพร อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา ที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ ก่อนเริ่มพิธี
หลังจากนั้นก็ได้ร่วมฉลองวัดบ้านเณรในโกาสเดียวกันด้วย
15-19 เม.ย. 2010 

สมาชิกเซอร์ร่าตัวแทนจากประเทศไทย 120 คน เดินทางไปร่วมประชุมเซอร์ร่าเอเชีย ครั้งที่ 15 ที่ประเทศสิงค์โปร์ วันที่16-18 เมย.2010   ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 300 คน จาก 12 ประเทศ  คำขวัญในการประชุมนี้คือ One in the Body of Christ "เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์"
คุณพิเชษฐ์  ร่วมกับ คุณพ่อโยเซฟสุเทพ วนพงศ์ทิพากร อธิการบ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์  สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นผู้แปลภาษาไทยให้แก่ผู้ใช้เครื่องฟังตลอดการประชุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Go Top
Back to Homepage