การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 10 (2009-2010)

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน  2010
ณ ห้องประชุมวัดเซนต์จอห์น
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6

ชุดที่ 1 เปิดการประชุม


ภาวนาเปิดประชุม โดย คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม จิตตาธิการสภาฯ


บรรยายแนวทางการส่งเสริมกระแสเรียกในประเทศไทย โดย คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกรBack to Homeage