สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
กิจกรรมปี 2015

การประชุมใหญ่ประจำปีสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
ปี 2014 – 2015

วันที่ 6 มิถุนายน 2015  ณ วัดเซนต์จอห์น 

การประชุมใหญ พิธีปฏิญาณตน ใครทำอะไร

การประชุมใหญ่ประจำปี


คุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย


อาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย ประธานที่ปรึกษา


คุณพ่อสายชล คันยุไล จิตตาธิการเขต  172 


คุณพ่อไพโรจน์  เกตุรัตน์ จิตตาธิการเขต 140


คุณนิพนธ์ ประธานเตรียมงานประชุมเซอร์ร่าเอเชีย


ประธานเขต 140 และเหรัญญิกสภา


ประธานเขต 172


ประธานเขต 194

การประชุมใหญ พิธีปฏิญาณตน ใครทำอะไร

Back to Homepage