BE NOT AFRAID

 

63rd SERRA INTERNATIONAL CONVENTION, BANGKOK 2005
Sofitel Central Plaza Bangkok Hotel and Convention

ทั่วโลกชื่นชมไทยจัดประชุมเซอร์ร่าโลกยิ่งใหญ
อุดมสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2005


การประชุมเซอร์ร่าสากลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย ปิดฉากลงด้วยเสียงชื่นชมจากผู้เข้าประชุมจากทั่วโลกว่าจัดได้อย่างสวยงาม สมเกียรติและยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม การบรรยายที่เปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระและรายการทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่งดงาม บอร์ดเซอร์ร่าสากลซึ่งประชุมสรุปการจัดประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นการประชุมโลกที่ดีที่สุดเท่าที่เซอร์ร่าสากลได้เคยจัดมา

การจัดประชุมเซอร์ร่าสากลครั้งที่ 63 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่า และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ซึ่งได้รับการอนุมัติ และสนับสนุนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เริ่มในวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ด้วยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณต้อนรับผู้เข้าประชุมประมาณ 1,000 คน จาก 32 ประเทศ ประกอบด้วยพระคาร์ดินัล 3 องค์ พระสังฆราช 20 องค์ พระสงฆ์ 132 องค์ นักบวชชาย-หญิง และฆราวาสกว่า 800 ท่าน

ก่อนเริ่มพิธี พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เพ็นนัคคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ได้อ่านสาสน์แสดงความชื่นชมยินดีและคำอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณตลอดการประชุม ซึ่งเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบ้านเณรแสงธรรม โดยมี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด และมีคณะนักร้องประสานเสียงจากที่ต่างๆ สลับเปลี่ยนมาขับร้องในพิธีช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ และยกจิตใจของบรรดาผู้มาร่วมพิธีได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง

ในวันแรกเป็นคณะนักร้องชุดใหญ่จากอารามพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ วันต่อมาเป็นนักร้องคณะใหญ่สุด ประกอบด้วยสามเณรแสงธรรมและสามเณรเล็กจากบ้านเณรยอแซฟ สามพราน จำนวนกว่า 200 คน วันที่สามเป็นคณะนักร้องประสานเสียงของอาสนวิหารอัสสัมชัญ และสำหรับมิสซาปิดในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน เป็นคณะนักร้องประสานเสียงกรุงเทพผสม ขับร้องร่วมกับวงออเคสตร้าวงใหญ่ เมื่อสิ้นสุดมิสซาในแต่ละวัน ผู้เข้าร่วมประชุมปรบมืออย่างยาวนานแสดงความชื่นชม และขอบคุณคณะนักร้องที่ขับร้องได้อย่างไพเราะยิ่ง

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมในบทเทศน์ของมิสซาต้อนรับและได้อยู่ร่วมงานเลี้ยง ซึ่งมีคณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์นขับร้องบทเพลงต่างๆ ต้อนรับ และมีนักเรียนชั้นประถมและมัธยมเป็นจำนวนมาก ในชุดไทยหลากสีแห่แหนและฟ้อนรำต้อนรับผู้มาร่วมประชุม สร้างความตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เริ่มการประชุมวันแรก

คุณพอลแมรี สุวิช สุวรุจิพร ประธานคนแรกของคณะเซอร์ร่าในประเทศไทยและประธานจัดงานครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับแนะนำผู้เข้าประชุมจากแต่ละประเทศ พร้อมทั้งเสริมคำภาษาอังกฤษที่พ้องกับตัวอักษรแรกของประเทศ โดยเลือกหาคำที่ล้วนแต่เป็นพระพรที่สวยงามทั้งสิ้น ที่หวังให้มาสู่การประชุมพร้อมกับพวกเขาจากประเทศนั้นๆ

พระคาร์ดินัลซีนอน โกรกเลฟสกี้ สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงการศึกษาและอบรม เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันที่สองและบรรยายหลัก แสดงความชื่นชมต่อคณะเซอร์ร่าที่บรรดาสมาชิกทั่วโลก ต่างทุ่มเทและอุทิศตนในการช่วยพระศาสนจักรด้านงานอภิบาลกระแสเรียก

พระคาร์ดินัลซีนอนได้ให้ข้อสังเกตว่า ถึงแม้เอเชียเป็นทวีปที่พระเยซูเจ้าประสูติ เจริญพระ ชนม์ชีพ รับทรมาน สิ้นพระชนม์ และสถาปนาพระศาสนจักรขึ้น แต่ยังมีผู้ที่เชื่อในพระองค์อยู่น้อยมาก นับเป็นสิ่งท้าทายอย่างสูงสำหรับเซอร์ร่าที่จะร่วมงานกับพระสังฆราชในการส่งเสริมกระแสเรียก เพื่อให้งานประกาศเกิดผลยิ่งขึ้น

อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเซอร์ร่าสากล ได้กล่าวรายงานสรุปถึงสถานะของเซอร์ร่าทั่วโลกในปัจจุบัน โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาที่ใกล้ชิดกับสำนักวาติกันเป็นพิเศษ ทำให้ได้รับเสียงปรบมือจากบรรดาสมาชิกเซอร์ร่าอย่างยาวนานเมื่อจบรายงาน

ในค่ำของการประชุมวันที่สอง ผู้เข้าประชุมจำนวนมากได้มีโอกาสลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสองฝั่งแม่น้ำ

พระสังฆราชหลุยส์ ทาเกล แห่งสังฆมณฑลอีมุส ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้บรรยายหลักในวันต่อมา โดยเน้นสิ่งท้าทายในศตวรรษที่ 21 กับกระแสเรียกได้อย่างน่าสนใจยิ่ง จนผู้เข้าประชุมจำนวนมากจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ยกย่องให้ท่านเป็นผู้บรรยายดีเด่นที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของเซอร์ร่าสากล

ทุกบ่ายของวันประชุม มีการเฝ้าศีล และอวยพรศีลมหาสนิท โดยบ้านเณรแสงธรรมเป็นผู้จัดได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าประชุมทุกประเทศ เนื่องจากไม่เคยมีการจัดเช่นนี้มาก่อนเลย

ค่ำวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน เป็นวันที่สมาชิกเซอร์ร่าประเทศเจ้าภาพต่างอยู่ในชุดไทยสวยงาม เนื่องจากเป็นค่ำคืนแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่น วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดให้สามเณรมาเล่นโปงลาง และนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ร่วมเต้นและฟ้อนประกอบ สร้างความฮือฮาตลอดเวลา นอกนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ยังได้จัดวงดนตรีไทยมาบรรเลงตลอดงานเลี้ยงรับรอง มีการแสดงหุ่นโจหลุยส์ และการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปิดท้ายด้วยรำวง

พระคาร์ดินัลยอห์น บัปติสต์ ฟามมินห์ มาน แห่งโฮจิมินห์ ได้แบ่งปันในการบรรยายหลักในวันสุดท้าย ว่าปัญหาของพระศาสนจักรในเวียตนามอยู่ที่มีผู้ต้องการเข้าบ้านเณรเป็นจำนวนมาก แต่บ้านเณรสามารถรับได้แต่ละปีในจำนวนที่จำกัด อย่างไรก็ตาม โลกในปัจจุบันล้วนเต็มไปด้วยวัฒนธรรมแห่งความตายซึ่งล้วนแต่จะดึงเยาวชนสู่ความหายนะ จึงควรต้องให้ความสำคัญต่อครอบครัวให้มาก

ในงานเลี้ยงอาหารค่ำปิดการประชุม ได้มีการมอบตำแหน่งประธานเซอร์ร่าสากลให้แก่ประธานคนใหม่ ได้แก่ มร.เดนนิส ลีเบอร์ ชาวอเมริกัน และมีการมอบรัศมีให้แก่เจ้าภาพปีหน้า ได้แก่ เมืองสโปเคน สหรัฐอเมริกา

ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโลกครั้งนี้ ฝ่ายจัดการประชุมของไทยได้มอบเงินจำนวนหนึ่งแก่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ และมอบอีกจำนวนหนึ่งแก่เซอร์ร่าสากลเพื่อใช้สำหรับงานขยายเซอร์ร่าไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง อาจารย์ชัยณรงค์ ได้เปิดเผยกับ “อุดมสาร” ว่า ในการจัดประชุมโลกครั้งนี้ ได้รับคำภาวนาและความช่วยเหลือจากหลายท่าน หลายองค์กร อาทิ สถาบันแสงธรรม สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การบินไทย คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ สำนักส่งเสริมการประชุม มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเซนต์จอห์น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สยามมิวสิคยามาฮ่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ ดร.สมศักดิ์-ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือโปรแกรมการประชุม หนังสือมิสซา และหนังสือที่ระลึกการประชุม ซึ่งจัดพิมพ์ได้อย่างมีคุณภาพและสวยงามกว่าการประชุมโลกครั้งใดๆ ที่ผ่านมา อุดมสารรายสัปดาห์ จัดพิมพ์ฉบับพิเศษภาษาอังกฤษ ประมวลภาพและการบรรยายหลักแจกให้แก่ผู้เข้าประชุมในวันสุดท้าย สร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้เข้าประชุมจากทั่วโลก ที่คาดไม่ถึงว่าจะสามารถทำออกมาได้อย่างสวยงามและรวดเร็วเช่นนี้

Back to Convention Page