เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ที่ตั้ง
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
http://tabchrist.com/

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2013

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทดลอง 12- คน (รอปรับปรุง)


จิตตาธิการ
คุณพ่อเครี ตาไปย์


ประธาน
คุณวารินทร์ ฉัตรบรรยงค์

คณะกรรมการปี 2014-2015

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อเครี ตาไปย์
คุณวารินทร์ ฉัตรบรรยงค์
กำลังดำเนินการ
คุณอนัน ถาวร
คุณจินตนาพร ฉัตรบรรยงค์
คุณนิรมล รอดธง
คุณจำลอง บุญลา
คุณนาฏศิลป์ บุญลา
คุณสุภัทร ศรีระหงษ์

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก


 

Back to District 140