เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์หลุยส์
Serra Club of Saint Louis  Bangkok
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่ตั้ง
23 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02 212 0220

ประวัติการจัดตั้ง

ประชุมจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 19 พ.ย.2017
จัดตั้งคณะกรรมการ 18 มี.ค.2018
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากล
หนังสือรับรองเลขที่ ... ลงวันที่ ...
เป็นกลุ่มที่ 27 ในประเทศไทย
พิธีปฏิญาณตน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2020

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปี 2021) มีสมาชิกประจำการทั้งสิ้น 23 คน

คุณพ่อ เปโตร สานิจ สถะวีระวงส์
จิตตาธิการ


เปาโล ชาลี ศรีโรจน์จริยา
ประธาน

คณะกรรมการปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์

จิตตาธิการ

(โดยตำแหน่ง)

Chaplain

2. เปาโล ชาลี ศรีโรจน์จริยา

ประธาน

297/353 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19

065 293-5047

President

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Jew_chalee@hotmail.com

3.

ว่าที่ประธาน

President-Elected

4. มีคาแอล ชัยฤกษ์ วิวัฒนเวช

รป.ฝ่ายกิจกรรม

297/114 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่

Vice President / Activities

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

5. ยอแซฟ เจริญชัย สุกิจเจริญทรัพย์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

63/2 หมู่ 10  ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร

062 614-6145

Vice President / Vocation

6. เปโตร ปัญญา คู่วิรัตน์

รป.สมาชิก

2 ซอยสาทร 11 แยก 8 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ppklpn@gmail.com

086 093-4637

Vice President / Memberships

7. อากาธา เหมือนฝัน พลางกูร

รป.สื่อสาร

อาคาร HomeMansion 2 ซ.ลาดพร้าว-วังหิน82 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงจระเข้บัว
เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230 Jibby1975479300@gmail.com

061 983-6145

Vice President / Communications

8. มารีอา กัลยาณี ครุวรรณ

เหรัญญิก

7 ซอยสาทร 11 แยก 13 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

092 724-6227

Treasurer

9. มารีอา ณัฐธร เติมทองนพคุณ

เลขา

27/5 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ

095 441-6696

Secretary

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Back to District 140