เซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯ
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯ
Serra Club of Bangkok
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่ตั้ง
วัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้า
ตั้งอยู่เลขที่ 167 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
โทร. 02-243-2617, 02-243-0064 

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ...
รับใบรับรอง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1982 (2525)

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีสมาชิกประจำการทั้งสิ้น 29 คน
  สามัญ 13 คน สมทบ 16 คน 
(ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2021)

คุณพ่อยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์
จิตตาธิการคนแรก


มารีอา ประภัสสร อรรถมานะ
ประธาน

คณะกรรมการบริหารปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.

จิตตาธิการ

 

 

 

Chaplain

 

 

2. มารีอา ประภัสสร อรรถมานะ

ประธาน

419/762 ซอย 5/7 หมู่ 10 หมู่บ้านสยามนิเวศน์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

081 988-7048

 

President

 

 

3. ศรสิทธิ์ สถิตนาเวศกุล

ว่าที่ประธาน

247/18 ซอยทวีวัฒนา (สาธุ 15 แยก 9)
ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

081 466-2218

President-Elected

4. อักแนส มานิกา เรืองวุฒิชนะพืช

รป.ฝ่ายกิจกรรม

927 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก

085 072-3156

 

Vice President / Activities

เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

 

5. ศรสิทธิ์ สถิตนาเวศกุล

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

247/18 ซอยทวีวัฒนา (สาธุ 15 แยก 9)
ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

081 466-2218

 

Vice President / Vocation

 

 

6. มารีอา พัทยา อนงค์จรรยา

รป.สมาชิก

85/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว

081 901-1855

 

Vice President / Memberships

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

 

7. มารีอา ทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช

รป.สื่อสาร

927 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก

086 900-1962

 

Vice President / Communications

เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 thipakorn.r@hotmail.com

 

8. วินเซนต์ อภิชาต สิริวรนาค

เหรัญญิก

8/222 ม.เทรนดี้ธารา พระราม 2 ซอย 47

081 487-8180

 

Treasurer

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ10150

 

9. มารีอา ทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช

เลขา

927 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก

086 900-1962

 

Secretary

เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 thipakorn.r@hotmail.com

 


Back to District 140