เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่ากลุ่มวิทยาลัยเซนต์จอห์น (เซนต์จอห์น)

ที่ตั้ง
วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
1110  ถนนพหลโยธิน  ห้าแยกลาดพร้าว
 แขวงลาดยาว  เขตบางเขน   กรุงเทพฯ 10900
โทร. 511-0367

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ -- มกราคม ค.ศ. 1985
เป็นกลุ่มที่ 2 ของประเทศไทย

วันรับใบรับรอง
ได้รับใบรับรองจากเซอร์ร่าสากลลำดับที่ 630 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 1986
ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปี 2021) มีจำนวนสมาชิกรวม 37 คน
เป็บสมาชิกสามัญประจำการ 12 คน และสมาชิกสมทบ 25 คน
และมีสมาชิกสนับสนุน 6 คน


คพ. ยอห์น บัปติสต์ สมกียรติ  ตรีนิกร
จิตตาธิการ


คุณชโย  เวชยันต์
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.ยอห์น บัปติสต์

จิตตาธิการ

1110/9 ถ.พหลโยธิน ลากพร้าว ซ.2 แขวง จอมพล

 

    คพ.สมกียรติ  ตรีนิกร

Chaplain

เขต จตุจักร กทม.10900

 

2.อ.ชัยณรงค์

ที่ปรึกษา

ม. เซนต์จอห์น 1110 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง

02-9387015-20

        มนเทียรวิเชียรฉาย

Consultant

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
cnarong@stjohn.ac.th

 

3.คุณชโย เวชยันต์

ประธาน

94 ถนน สุนทรโกษา แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย

080 248 8151

 

President

กทม.10110
banmahatai@hotmail.com

 

4.

ว่าที่ประธาน
President elect

 

 

5. คุณนิพนธ์ แสงประดับ

รป.ฝ่ายกิจกรรม

89/95ม.ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด(วงแหวนอ่อนนุช)

081 911 9522

 

Vice President / Activities

ถ.กาญจนาภิเษก แขวง/เขต ประเวศ กทม10250 niphonsa@yahoo.com

 

6. คุณสมชาย เทวีทิวารักษ์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

17/21 ม.การ์เด้นโอมวิลเลจ ถ. พหลโยธิน ต.คูคต

081 803 3475

 

Vice President / Vocation

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
somchai@zagro.com

 

7.เปาโล มนัส สุขสวัสดิ์

รป.สมาชิก

99/170 ม.รุ่งเจริญ  ลาดพร้าว 31  ลาดยาว

089 202 0924

 

Vice President / Memberships

จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
manus.s@ago.mail.go.th

 

8.คุณโชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์ 

รป.สื่อสาร

9/266 ซ.ลาดปลาเค้า78   แขวงอนุสาวรีย์         

086 588 3436

 

Vice President /Communication

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
phopsuk@gmail.com

 

9.คุณสุภาพ. เทวีทิวารักษ์

เหรัญญิก

17/21 ม.การ์เด้นโอมวิลเลจ ถ. พหลโยธิน ต.คูคต

081 668 6544

 

Treasurer

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

 

10.คุณ มนต์จันทร์

เลขา

70/340 ซ.5 ม.ประชานิเวศน์ 2 ถ.ประชาชื่น

089 898 3544

     หิรัญรามเดช

Secretary

ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000 noimonchan@hotmail.com

 

Back to District 172