คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
(Serra Club of Ubonrachatani)


ที่ตั้ง 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
อาสนวิหารแม่พระนิรมล จังหวัดอุบลราชธานี  
604 ต.พรหมราช อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4220-2656

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ปี 2014)
ปัจจุบัน (ปี 2021) มีสมาชิก 38 คน (สามัญ 23 คน สมทบ 16 คน)


คุณพ่อ สเตเฟน บุญเลิศ  พรหมเสนา
จิตตาธิการ


กาทารีนา ลักขณา สุกใ
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. ค.พ. สเตเฟน บุญเลิศ  พรหมเสนา

จิตตาธิการ

Chaplain

2. กาทารีนา ลักขณา สุกใส

ประธาน

121 ถ.เบญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลฯ  34000

081 360 5331

Mrs.LakanaSooksai

President

3. อันนา อุดม  สารพันธ์

รป.ฝ่ายกิจกรรม

470 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลฯ  34000

086 250 9775

Mrs.UdomSarapan

Vice President / Activities

4. มารีอา จันทร์อุไร   ลวดทอง

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

 225 ถ.ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลฯ  34000

093 123 6395

Mrs.JanuraiLuadthong

Vice President / Vocation

5. โคลัมโบ สุพัตรา   จินารัตน์

รป.สมาชิก

74ถ.พนมอ.เมือง  จ.อุบสราชธานี 

081-955 7617

Mrs.SupattraJinarat

Vice President / Memberships

    34000

6. มารีอา พรรณวดี  สุวรรณกูฏ

รป.สื่อสาร

310/188ถ.สรงประภา แขวงสีกัน

087-9944991

Mrs.PhanwadeeSuwannakood

Vice President / Communications

เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

7. เยโนเวฟา นวลน้อย อุดมพันธ์

เหรัญญิก

267ถ.ศรีณรงค์อ.เมือง

089-579 9387

Mrs.NuannoiUdomphan

Treasurer

จ.อุบลราชธานี 34000

8. เทเรซาบุญส่ง   แน่นสิงห์

เลขา

297 ถ.ศรีณรงค์  ต.ในเมือง

0899178543

Mrs.BoonsongNansing

Secretary

อ.เมือง  จ.อุบลฯ  34000

 

Back to District 194