ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008

ณ สังฆมณฑลราชบุรี
วันเสาร์ที่ 5 - จันทร์ที่ 7 เมษายน 2008

(กรุณาเปิดลำโพงด้วยครับ)

 
ลำดับ
ตำแหน่ง
เสาร์ 5 เมษายน 08 1 ลงทะเบียน รับของที่ระลึก อาหารเที่ยงที่บ้านสวนพระหฤทัย ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพ
  2 ขึ้นรถบัส เดินทางไปเยี่ยมคำนับพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ที่รองอาสนวิหาร วัดนักบุญยอห์นบอสโก (ในโรงเรียนดรุณาราชบุรี)
นำเสนอประวัติมิสซังราชบุรี ที่ห้องประชุมวัด
  3 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ รองอาสนวิหาร วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
ประธานในพิธี - พระคุณเจ้า ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ถ่ายรูปหมู่หน้าวัด และรับอาหารว่าง
  4 ไปชมค้างคาวร้อยล้านที่เขาช่องพราน โพธาราม
งานเลี้ยงต้อนรับ ที่วัดนักบุญอันตน
อาทิตย์ 6 เมษายน 08 5 นั่งรถบัสไปล่องเรือเล็กชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก
  6 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จุดกำเนิดชุมชนคริสตชนมิสซังราชบุรี โดยคณะมิสชันนารีและคณะซาเลเซียน
ประธานในพิธี - พระคุณเจ้า ลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต
  7 อาหารกลางวัน ณ บ้านสวนริมน้ำ ติดแม่น้ำแม่กลอง และไปลงเรือที่ท่าน้ำวัดบางนกแขวก
  7a ล่องเรือใหญ่ตามลำน้ำแม่กลอง ผ่านสถานที่ประวัติศาสตร์บ้านเณรบางช้าง ย้อนเส้นทางมิสชันนารี และเส้นทางประพาสต้น ร.5
  8 ขึ้นชมโบสถ์ปรกโพธิ์สมัยอยุธยาในต้นไม้ที่ค่ายบางกุ้ง และหุ่นแม่ไม้มวยไทยเท่าตัวจริง ประวัติศาตร์การรบชนะพม่าของพระเจ้าตากสินมหาราชหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
  9 ชมอุทยาน ร.2 วัดอัมพวัน นิวาสถานสมเด็จพระอัมรินทร์ (นาค) พระมารดาของรัชกาลที่ 2
ช้อปปิ้งตลาดอัมพวายามเย็น ชิมขนม/อาหารพื้นเมือง สองฝั่งคลองประวัติศาสตร์อัมพวา
  10 งานเลี้ยงอาหารค่ำและสันทนาการที่บ้านสวนพระหฤทัย ปล่อยโคมลอยอลังการ
จันทร์ 7 เมษายน 08 11 เยี่ยมชมวัดนักบุญอันตน ดอนโคกมดตะนอย
  12 เยี่ยมชมวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อายุกว่า 100 ปี หลังการตกแต่งใหม่ ชุมชนประวัติศาสตร์ แห่งที่สองของสังฆมณฑลราชบุรี
  13 เยี่ยมบ้านเบธานี ศูนย์กลางซิสเตอร์คณะคามิลเลียน
  14 เยี่ยมอารามคาปูชินแห่งแรกในประเทศ
  15 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
  16 งานเลี้ยงอำลาครอบครัวเซอร์ร่า ที่ศาลาแสงเทียน วัด น.ยอแซฟ บ้านโป่ง

โครงการ
กำหนดการ