วันครอบครัวเซอร์ร่า 2011 ณ สังฆมณฑลเชียงใหม
จัดโดย เซอร์ร่ากลุ่มเชียงใหม่
1-4 เมษายน 2011

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2011 
b3 -
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันครอบครัวเซอร์ร่า ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มอุดรธานีส่งมอบรูปบุญราศีต่อให้กลุ่มเชียงใหม่

 


หน้าถัดไป b4
Back to Mainpage