Serra's 71st International Convention
Mallorca 2013

 

 

การประชุมเซอร์ร่าสากลครั้งที่ 71
ที่เมืองปัลมา เดอ มาจอร์ก้า ประเทศสเปน
20-23 มิถุนายน 2013

Cathedral of Santa Maria of Palma


การประชุมเซอร์ร่าสากลครั้งที่ 71 ที่เกาะมายอร์ก้า ประเทศสเปน

การประชุมเซอร์ร่าสากล ครั้งที่ 71 กรรมการเซอร์ร่าสากลเลือกจัดการประชุมที่เกาะมายอร์ก้า เนื่องจากสถานที่นี้มีความหมายเป็นพิเศษกับชื่อของคณะฯ กลุ่มผู้ก่อตั้งคณะเซอร์ร่าซึ่งเป็นฆราวาสนักธุรกิจชาวอเมริกันเลือกที่จะใช้ชื่อของท่านบุญราศรีฮูนิเปโร เซอร์ร่า เป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะฯ เนื่องจากท่านบุญราศรีเป็นพระสงฆ์มิชชั่นนารีผู้มาเผยแผ่พระวรสารแก่ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมในสหรัฐ และเป็นผู้ก่อตั้งมิสซังถึง 52 มิสซังในสหรัฐอเมริกา

เกาะมายอร์ก้า ประเทศสเปนคือบ้านเกิดของคุณพ่อฮูนิเปโร เซอร์ร่า  และปีนี้เป็นปีครบรอบวันเกิดปีที่ 300 ของท่าน หน่วยงานราชการในเขตปกครองมายอร์ก้าจึงกำหนดให้เป็นปีฉลองท่านบุญราศรีตลอดทั้งปี 2013  และจึงเป็นโอกาสพิเศษสำหรับสมาชิกเซอร์ร่าที่มาร่วมประชุมเซอร์ร่าสากลในปีนี้ จะได้มารำลึกและเยี่ยมบ้านเกิดของคุณพ่อเซอร์ร่า ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะฯ

เซอร์ร่าก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1935 มีสมาชิกที่ร่วมกันทำงานเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกของพระสงฆ์ และนักบวชอยู่ทั่วโลกใน 6 ทวีป 46 ประเทศ รวมจำนวนสมาชิกกว่า 20,000 คน เราจึงมั่นใจได้ว่าทุกวันจะมีฆราวาสกลุ่มหนึ่ง ณ ที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้จะร่วมใจกันเวียนสวดภาวนา เพื่อพระกระแสเรียกของพระสงฆ์ และนักบวชในพระศาสนจักร

การประชุมในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2013 และมีสมาชิกจากกลุ่มประเทศในทวีปต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเช่น อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้ แอฟริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทวีปเอเซีย ซึ่งมีประเทศไทย, ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร์ ที่เข้าร่วมการประชุม


ในปีนี้ประเทศไทยมีสมาชิกเดินทางเข้าร่วมประชุมรวม 6 ท่าน คือ อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย, คุณนิพนธ์ แสงประดับ, คุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์, คุณสุกัญญา วสุพงศ์พิพัฒน์, คุณอัญชัญ จาตุกัญาประทีป และคุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์

ปีนี้องค์กรเซอร์ร่า สากลได้เลือก Mr. Sean Yeo สมาชิกเซอร์ร่าชาวสิงค์โปร ขึ้นเป็นประธานเซอร์ร่าสากล และเป็นประธานชาวเอเซียท่านที่สาม ในขณะที่อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นชาวเอเซียท่านแรกที่เคยดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้

ในการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากการแลกเปลี่ยนประสพการณ์ระหว่างกลุ่มแล้ว ยังมีพระพรที่เราได้รับเสมอๆ คือความผูกพันระหว่างสมาชิก ที่มาจากเซอร์ร่ากลุ่มต่างๆ ทั่วโลก แม้จะต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมและหลายกลุ่มสื่อภาษากันไม่เข้าใจ แต่ด้วยจิตตารมณ์และความเสียสละของแต่ละคนก็ช่วยจารึกความผูกพันไว้ในความทรงจำของสมาชิก

สำหรับหัวข้อการประชุมเซอร์ร่า สากลครั้งที่ 71 นี้คือ “For woe to me if I do not preach the Gospel!” (Cor. 9:16).
ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้ เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำ
และ “ถ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้า” (โครินธ์ 9:16)

ขอจบข้อเขียนนี้ด้วยคำกล่าวบางตอนของท่าน Archbishop Charles J. Chaput ในโอกาสกล่าวแก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

......... จากพระวรสารของ นักบุญมัธทิว (มธ 28 : 19-20) “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ  ให้มาเป็นศิษย์ของเรา  ทำพิธีล้างบาปให้เขา  เดชะพระนาม  พระบิดา  พระบุตร  พระจิต  จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราได้ให้แก่ท่าน  แล้วจงทราบเถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” พระองค์มิได้เพียงเสนอหรือเชื้อเชิญ แต่ทรงผูกพัน และสั่งแก่บรรดาผู้ติดตามพระองค์ ซึ่งนักบุญฟรังซิส อัสซีซีเมื่อได้ฟังแล้ว ท่านเชื่อและลงมือปฎิบัติในพันธกิจนั้น ท่านบุญราศรี เซอร์ร่าก็ได้ฟังพระวรสารนี้ และท่านเชื่อและลงมือปฏิบัติเช่นกัน และในโอกาสปีแห่งความเชื่อนี้ จึงมีคำถามสำหรับพวกเราทั้งหลายว่าเราเชื่อเช่นนั้นด้วยหรือ และหากใช่ เรากำลังจะทำอะไร .........

วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ ผู้รายงาน
หมายเหตุ
ในการประชุมครั้งนี้ คุณวินิจ ได้รับการเสนอื่อเป็นกรรมการอำนวยการเซอร์ร่าสากล มี วาระ 2 ปี (2013-2015)