ข่าว-กิจกรรมสภาเซอร์ร่าฯ ปี 2015

วันที่
กิจกรรม
ภาพ
31 ต.ค. 2015 คุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ ประธานเซอร์ร่าเขต 140 พร้อมคณะเดินทางไปร่วมฉลองวัดนักบุญลูกา บางขาม พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน หลังมิสซาร่วมประชุมและเยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่าลพบุรี
21 ต.ค. 2015 เลี้ยงอาหารและไอสครีมเด็กเณรและเด็กค่ายสัมผัสชีวิตเณร
กลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่และกลุ่มแม่พระฟาติมาท่าแร่ ร่วมกันเลี้ยงอาหารและไอสครีมมื้อเที่ยง ให้เด็กนักเรียน 61 คนและน้องเณรอีกจำนวน 40 คน โอกาสเข้าค่ายสัมผัสชีวิตเณรบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ เริ่ม18-22ตุลาคม 2015.
10 ต.ค. 2015 ฉลากกองทุนบ้านเณร
กลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่ กลุ่มแม่พระแห่งฟาติมา และสมาชิกออกบูธขายฉลากเซียมซี เพื่อหาเงินเข้ากองทุนบ้านเณร ในโอาสฉลองบ้านเณรปีนี้ ได้เงินมอบให้บ้านเณรรวม 16,880 บาท
15 ต.ค. 2015 เยี่ยมเซอร์ร่ากลุ่มอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2015 คุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ ประธานเซอร์ร่าเขต 140 พร้อมคณะเดินทางไปร่วมประชุม เตรียมงานรับใบแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิกใหม่กับกลุ่มวิเชียรบุรี
13 ต.ค. 2015 คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี กลุ่มบางแสน ศรีราชา และจันทบุรี ร่วมงานให้กลังใจค่ายกระแสเรียกสัมผัสชีวิตเณร บ้านเณรพระหฤทัยศรีราชาบรรยายประกอบสไลด์เรื่องกระแสเรียก ประวัตินักบุยเซอร์ร่า ภาพพิธีแต่งตั้งเป็นนักบุญ และเรื่องเกี่ยวกับคณะเซอร์ร่า ที่บ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2015
12 ต.ค. 2015 คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน ร่วมงานให้กลังใจค่ายกระแสเรียกสัมผัสชีวิตเณร บรรยายประกอบสไลด์เรื่องกระแสเรียก ประวัตินักบุยเซอร์ร่า ภาพพิธีแต่งตั้งเป็นนักบุญ และเรื่องเกี่ยวกับคณะเซอร์ร่า ที่บ้านเณรเยสุอิต สามพราน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2015
3 ต.ค. 2015 ภาพการประชุมสภาเซอร์ร่าครั้ง 1/2015-2016 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2015 เวลา 8.00 - 12.30 น. ที่ วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ คลิกเลือก
  # ภาพชุดการประชุม
  # วาระการประชุม
  # แผนงานเขต 140
  # แผนงานเขต 172
3 ต.ค. 2015 รายงานกิจกรรมกลุ่มแม่พระฟาติมา 2015-2016 รายงานเพื่อประกอบการประชุมสภาในวันเสาร์ที่  3 ตุลาคม 2015 จากสมฤทธิ์ กายราช ปธ. กลุ่มเซอร์ร่าแม่พระแห่งฟาติมา ท่าแร่
27 ก.ย. 2015 คณะเซอร์ร่าอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กลุ่มกรุงเทพฯ และกลุ่มเซนต์จอห์น ฉลองการแต่งตั้งนักบุญฮูนิเปโร เซอร์ร่า ที่วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015
27 ก.ย. 2015 พิธีมิสซาฉลองการแต่งตั้งนักบุญฮูนิเปโร เซอร์ร่า ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015 นอกจากบทเทศน์ของคุณพ่อเจ้าอาวาสวัด และการสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียก กลุ่มเซอร์ร่าบางแสน ยังจัดบรรยายประกอบสไลด์ ประวัติผลงานจิตตารมย์ของ นักบุญฮูนิเปโร เซอร์ร่า และพิธีแต่งตั้งนักบุญ เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ให้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง (เล็ก สุวัฒน์) ถ่ายภาพ
27 ก.ย. 2015 โอกาส คพเซอร์ร่าได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ กลุ่มศรีราชา จัดติดตั้งป้ายไวนีลประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประวัติ แฟ้มรุปภาพอดีต บทภาวนากรพแสเรียก และอื่นๆ ในวันศุกร์และเสาร์จัดนิทรรศการตั้งถึงสิ้รเดือนกันยายน เพื่อเฉลืมฉลองแด่คพ.เซอร์ร่า
27 ก.ย. 2015 บรรยากาศเทิดเกียรตินักบุญฮูนิเปโรเซอร์ร่า ณ วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก โดยคุณพ่อประเสริฐ สิทธิ เจ้าอาวาสและคุณพ่อสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ จิตตาธิการเซอร์ร่าสังฆมณฑล
19 ก.ย. 2015 คณะเซอร์ร่าเขต 140 นำโดยคุณศิริพร ประธานเขต คุณอัญชัน เหรัญญิก พร้อมด้วยคุณ พิเชษฐ์ คุณวิชานันท์ ครูบุษบา อ. วิชัย คุณวารินทร์ และคุณพ่อ ไพโรจน์ จิตาธิการ เดินทางไป เยี่ยมเณรบ้านเณร โดมินิโก ซาวีโอ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และเยี่ยมกลุ่มเซอร์ทดลอง พนม ... คืนวันที่ 19 กันยายนพักที่ ถ้ำสิงห์รีสอร์ท ชุมพร
30 ส.ค.2015 สวดภาวนาเพื่อกระแสเรียก --- ในโอกาสวันรำลึกถึงบุญราศีฮูนิเปโร เซอร์ร่า วันที่ 28 สิงหาคม คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน จัดกิจกรรมโดยเชิญชวนผู้ใหญ่และเด็กเยาวชน รับฟังประวัติผลงานของคุณพ่อเซอร์ร่า ที่โดดเด่นด้านการแพร่ธรรมในประเทศเม็กซิโกและอเมริกาตะวันตก และข่าวพระสันตะปาปาฟรังซิส จะจัดพิธีการแต่งตั้งคุณพ่อเซอร์ร่าเป็นนักบุญในวันที่ 23 กันยายน ที่ประเทศอเมริกา
จากนั้นก็เชิญชวนให้ทุกคนร่วมใจกันสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียก

29 ส.ค.2015

การประชุมเซอร์ร่าเขต 140 ครั้งที่ 1/2015-2016 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015 ณ ศูนย์อบรมโบนุส พาสตอร์ นครสวรรค์ ห้องประชุมเทียบเท่าโรงแรม วาระการประชุมเป็นระบบ วิทยากรระดับชาติ อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย สมาชิกเข้าร่วมประชุม 40 คน มีเณรจากบ้านเณรจอห์นปอลและบ้านเณรลาซาลร่วมฟังวิทยากรอีก 53 คน

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าเขต 140 ครั้งที่ 1
ณ สำนักมิสซังนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2015
... จะเชิญน้องเณรจอห์นปอลและลาซาล จำนวน 53 คน มารับประทานอาหาร และรับฟังการแบ่งปันจากอาจารย์ชัยณรงค์. ด้วp
   *** จดหมายเชิญประชุม ==> คลิก
   *** วาระการประชุม ==> คลิก
   *** รายชื่อคณะกรรมการ ==> คลิก
   *** แผนงานเซอร์ร่าเขต 140  ปี 2015-2016 ==> คลิก
   *** รายงานผลการดำเนินงานเซอร์ร่าเขต 140 ปี 2014-2015 ==> คลิก

23 ส.ค.2015 ประชุมเซอร์ร่าเขต 172 ครั้งที่ 1 วาระปี 2015-2016 วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค.2015 ที่บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา พระคุณเจ้าสิริพงศ์ จรัสศรี ร่วมประชุมรับฟังรายงานและให้โอวาท พร้อมด้วย คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา จิตตาธิการเซอร์ร่าสังฆมลฑลจันทบุรี
15 ส.ค.2015   # ภาพข่าว การประชุมเซอร์ร่าเขต 194 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2015 ณ อาสนวิหารฯ อุบลราชธานี
15 ส.ค.2015 วันที่15 สิงหาคม 2015 เป็นวัน้ฉลองแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพวกเราสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มทดลองแม่พระแห่งฟาติมา ได้รับการแต่งอย่างเป็นทางการ ให้เป็นกลุ่มเซอร์ร่าน้องใหม่อันดับที่ 1185 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2015 เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เซอร์ร่าเขต 194 โดยการนำของประธานนิคม กายราช จัดประชุมเขตครั้งที่ 1/2015-16 ที่ห้องแพร่ธรรม อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี คุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ ประธานสภา ร่วมกับคุณพ่อประภาส ทองอินทร์ จิตตาธการเซอร์ร่าอุบลและอธิการบ้านเณร และคุณพ่อแดเนียล จิตตธิการกลุ่มโพนสูง ให้เกียรติมอบใบแต่งตั้ง รูปนักบุญฮูนิเปอร์โร เซอร์ร่า และธงประจำกลุ่มแม่พระแห่งฟาติมา ตามลำดับ
13 ส.ค.2015 โครงการหากระแสเรียกเข้าบ้านเณร โดยคุณพ่อสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ อธิการบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ ร่วมกับเซอร์ร่าพิษณุโลก กับนักเรียนคาทอลิกเซนต์นิโกลาส มีเด็กสนใจเข้าบ้านเณรและอาราม 17 คน เมื่อ 13 สิงหาคม 2558
12 ส.ค.2015 การประชุมเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2588 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา โดยมีคุณพ่อกฤษฏา สุขพัฒน์ อธิการบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกเซอร์ร่าจากกลุ่มจันทบุรี บางแสน และศรีราชา 10 คน เพื่อหาข้อสรุปทิศทางการจัดกิจกรรมตามแนวทางของสังฆมณฑล
10 ส.ค.2015 วันที่ 10 สิงหาคม วันฉลองนักบุญลอเรนซ์ องค์อุปถัมภ์ของพระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต คณะเซอร์ร่าบางแสน ไป แสดงความยินดีและขอพร ที่บ้านพักศรีราชา
  วิเชียรบุรี
30 ก.ค. 2015 สมาชิกเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์คารวะมุขนายกมิสซังนครสวรรค
พระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 30 กรกฎาคม 2558
12 ก.ค. 2015 เชอร์ร่ากลุ่มแม่พระฟาติมาและกลุ่มท่าแร่ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเลี้ยงส่งคุณพ่อปลัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โอกาสคุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว ไปประจำวัดบ้านจันร์เพ็ญ ส่วนคุณพ่อพนม ไปศูนย์แพร่ธรรมจังหวัดกาฬสินุ์์
5 ก.ค. 2015

ครอบครัวบ้านเก้าแสนโดยคุณวราภรณ์ จาตุกัญญาประทีป มอบเงินให้เซอร์ร่าเขต 140 เพื่อใช้ในกิจกรรมของเขต โดยคุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ ประธานเขต140 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2015 จำนวนเงิน 30,000 บาท เนื่องในโอกาสระลึกถึง อังเดรฮ่อนหลิน - อากาทางึ่นฮวย และเทเรซากุณย์ธารัตน

28 มิ.ย.. 2015 เซอร์ร่าบางแสน ประชุมครั้งที่ 1 วาระปี 2015-2016
ต้อนรับประธานกลุ่มคนใหม่ มารีอานิชเนตร์ แก้วแดง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015
28 มิ.ย.. 2015 เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อเปาโลทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต
โอกาสฉลอง 25 ปี ในชีวิตพระสงฆ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015
ที่อาสนวิหารพระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมล จันทบุร

1 ก.ค. 2015 1 ก.ค. ประธานสมฤทธิ์ ตัวแทนกลุ่มเซอร์แม่พระฟาติมาและท่าแร่
พร้อมสมาชิกและจิตตาธิการ ร่วมทำบุญกับคุณแม่ของบราเดอร์ที่บ้าน
และร่วมพิธีปลงศพและมิสซาขอบพระตุณที่วัดแม่พระมหาการุณย์หนองบก
อำเภอ คำตากล้า จ.สกลนคร
21 มิ.ย.. 2015 คณะเซอร์ร่าจากเซนต์จอห์น บางแสน และศรีราชา ไปร่วมแสดงความยินดีกับภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 4 ท่าน ที่ถวายตัวตลอดชีวิต ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015 ==> คลิกดูภาพขยาย
13 มิ.ย.. 2015 งานฉลอง 80 ปีบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา คณะเซอร์ร่ามากันพร้อมหน้า จากเซนต์จอห์น จันทบุรี ศรีราชา และบางแสน ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015ี
13 มิ.ย.. 2015 คณะเซอร์ร่าจากเซนต์จอห์น จันทบุรี ศรีราชา และบางแสน แสดงความยินดีกับพระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรีที่บวชใหม่ คุณพ่อยศธร ทองเหลือง โอกาสงานฉลอง 80 ปีบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015
13 มิ.ย.. 2015 คณะเซอร์ร่าจากเซนต์จอห์น จันทบุรี ศรีราชา และบางแสน แสดงความยินดีร่วมฉลอง 25 ปี ชีวิตพระสงฆ์ คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี โอกาสงานฉลอง 80 ปีบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015
6 มิ.ย. 2015 พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานสภาฯ ประธานเขต 140 เทเรซาสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ และประธานกลุ่มเซอร์ร่าบางแสน มารีอานิชเนตร แก้วแดง วาระในตำแหน่งตั้งแต่ ก.ค. 2015  ถึง  มิ.ย.2016 ณ วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2015
6 มิ.ย. 2015 การประชุมใหญ่ประจําปีและประชุมสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 3 /2014-15 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015 ณ วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ
30 พ.ค. 2015 คณะเซอร์ร่าบางแสนและศรีราชา คำนับพระคุณเจ้าซิลวีโอสิริพงษ์ จรัสศรี ร่วมกับซิสเตอร์คณะรักกางเขนจันทบุรี ในโอกาสวันฉลองศาสนนามซิลวีโอ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2015 ที่วัดศรีราชาี
30 พ.ค. 2015 คณะเซอร์ร่าบางแสนและศรีราชา แสดงความยินดีกับผู้สมัครเข้าเป็นนวกเณรีและ สมัครเณรีเข้มข้น ในคณะรักกางเขนจันทบุรี เมื่อวันวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2015 ที่วัดพระหฤทัยศรีราชา
24 พ.ค. 2015 เซอร์ร่าศรีราชาร่วมแสดงความยินดี การฉลองครบรอบ 25 ปี 50 ปี และ 60 ปี การปฏิญาณตนในชีวิตนักบวชซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี วันเสาร์ที่ 18 เมษายน ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล จันทบุร
24 พ.ค. 2015 ประชุมสรุปงาน "การประชุมเซอร์ร่าเอเซีย ครั้งนี้ 18"
วันอาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวืทยาลัยเซนต์จอห์น
11 พ.ค. 2015 วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. เซอร์ร่ากลุ่มทดลองฟาติมาร่วมประชุมครั้งที่ 18/2014-15 เช้านี้ 11/05/15 ==> คลิก
10 พ.ค. 2015 วันที่ 10 พฤษภาคม เซอร์ร่าอุบล ประชุมประจำเดือน พค.2015 . ปีที่ 20 ครั้งที่ 343/10 เวลา14.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ 12 คน ==> คลิก
10 พ.ค. 2015 วันที่ 10 พฤษภาคม เซอร์ร่าขอนแก่นประชุมแบบ Open Air ครับ ==> คลิก
10 พ.ค. 2015 วันที่ 10 พฤษภาคม เซอร์ร่า์พิษณุโลก ประชุมค่ะ ==> คลิก
5 พ.ค. 2015

ประธานกลุ่มเซอร์ร่าบางแสน คุณกัญญ์ณณัฐ์ และรองประธานฝ่ายสมาชิก คุณจินตนา ไปร่วมพิธีฉลอง 60 ปี 50 ปี 26 ปีชีวิตนักบวช และพิธีถวายตัวตลอดชีวิตของเซอร์คณะเซ็นต์ปอลเดอชาร์ต ที่โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟคอนแวนต์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ วันนี้ 5 พฤษภาคม

==> คลิก
3 พ.ค. 2015 สมาชิกเซอร์ร่าสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไปร่วมอวยพรและฉลองวันเกิดครบ 60 ปี คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่ศิริ จิตตาธิการเซอร์ร่าสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม
==> คลิก
2 พ.ค. 2015 การประชุมเซอร์ร่าจันทบุรีครั้งที่ 17 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม มีการคำนับพระสงฆ์ครบรอบบวชในเดือนนี้ 3 องค์ เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสคนใหม่ซึ่งจะมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสในวันนี้ เป็นโอกาสครบรอบบวช 25 ปีด้วย และคุณพ่อปลัด 2 องค์ องค์ 1 เพิ่งย้ายมารับตำแหน่ง ครบ 10 ปี อีกองค์หนึ่งกำลังกำลังย้ายไปเป็นปลัดที่สระแก้วครบ 7 ปี และ ถือโอกาสต้อนรับและส่งเป็นทางการในนามกลุ่มไปด้วยเลย ==> คลิก
     
  วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. เซอร์ร่ากลุ่มทดลองฟาติมาร่วมประชุมครั้งที่ 18/2014-15 เช้านี้ 11/05/15 ==> คลิก  
27 เมษายน 2015

การประชุมเซอร์ร่ากลุ่มบางแสนครั้งที่ 1 ปี 2015 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน วาระสำคัญคือ คุณกัญญ์ณณัฐ ละเอียดจิตต์ ขอลงจากตำแหน่งประธาน และให้คุณนิชเนตร์ แก้วแดง ว่าที่ประธานเป็นประธานคนต่อไป ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2015

27 เมษายน 2015 อ.ประหยัด-อ.อรนรา ยงดี คุณวิเรียม ศรีวรกุล และสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่และฟาติมา ร่วมผูกแขนและเลี้ยงส่งคุณพ่อภุคพล มหัตกุล เจ้าอาวาสวัดป่าพนาวัลย์ ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์
เย็นวันทีา27 เมษายน 2015 ( ศูนย์ข่าวเซอร์ร่า พอล สมฤทธิ์ รายงาน )
18 เมษายน 2015 เซอร์ร่าศรีราชาร่วมแสดงความยินดี การฉลองครบรอบ 25 ปี 50 ปี และ 60 ปี การปฏิญาณตนในชีวิตนักบวชซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี วันเสาร์ที่ 18 เมษายน ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล จันทบุร
18 เมษายน 2015 เซอร์ร่าจันทบุรีร่วมแสดงความยินดี การฉลองครบรอบ 25 ปี 50 ปี และ 60 ปี การปฏิญาณตนในชีวิตนักบวชซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี วันเสาร์ที่ 18 เมษายน ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล จันทบุร
14 เมษายน 2015 เซอร์ร่าจันทบุรี ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรโอกาสวันสงกรานต์
กับ
ซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
วันอังคาร์ที่ 14 เมษายน ณ คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
12 มีนาคม 2015 Thu, Mar 12, 2015 at 8:41 AM
จดหมายจากสภาเซอร์ร่า ประเทศไทย ฉบับที่ 2/2015
8 มีนาคม 2015

คณะจัดการประชุมเซอร์ร่าเอเซีย ครั้งที่ 18 ในประเทศไทย เดินทางไปดูสถานที่โรงแรมที่พักที่พัทยา และได้ตกลงใจเลือกโรงแรมกาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา เป็นที่พักและจัดการประชุม

8 มีนาคม 2015

สมาชิกคณะเซอร์ร่าบางแสนและศรีราชา แสดงความยินดีกับ สามเณรคณะพระมหาไถ่ ในพิธีรับกางเขนโพสตูลันต์ โอกาสวันฉลองบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา คลิกดูภาพ =>

8 มีนาคม 2015

สมาชิกคณะเซอร์ร่าบางแสนและศรีราชา แสดงความยินดีกับ สามเณรคณะพระมหาไถ่ ในพิธีรับกางเขนโพสตูลันต์ โอกาสวันฉลองบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา คลิกดูภาพ =>

5 มีนาคม 2015 Thu, Mar 5, 2015 at 6:29 PM
จดหมายจากสภาเซอร์ร่า ประเทศไทย ฉบับที่ 1/2015
21 ก.พ. 2015 เซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่และกลุ่มทดลองฟาติมา เข้าเงี่ยบประจำปี 2014-2015 ที่วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์์แมล บ้านป่าพนาวัลย์ ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015 มีภาพประกอบ ==>
8 ก.พ. 2015

อาลัยเจ๊แดง ... วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ คุณนิพนธ์ แสงประดับและคุณสนธยา วิศพรรณ์ อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกเซอร์ร่าจากบางแสน จันทบุรี และเซนต์จอห์น ไปร่วมพิธีสวดไว้อาลัยแด่ ลูชีอา ขวัญใจ เชียงใหม่ สมาชิกเซอร์ร่าจันทบุรี ที่พระรับไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่อาสนวิหารแม่พระฯ จันทบุรี

8 ก.พ. 2015 คุณสิริพร  มาตุรงค์พิทักษ์ ว่าที่ประธานเซอร์ร่ากพิษุโลก แจ้งว่า คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดโครงการกระแสเรียกสู่ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 21 ก.พ. 58 ณ สามเณราลัยจอห์น-ปอล นครสวรรค์ และขอเชิญสมาชิกเซอร์ร่าที่มีเวลาและสนใจ เข้าร่วมในกิจกรรมของเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์นี้
สนใจ แจ้งความจำนงได้ที่  คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป 081:4481346
ดูกำหนดการ => คลิก
7 ก.พ. 2015 ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ประธานเซอร์ร่าเขต 172 ตัวแทนเซอร์ร่ากลุ่มหนองคู กลุ่มศรีราชา และกลุ่มจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดปีนักบวชสากล ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์ กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015 คลิกดูภาพ
4 ก.พ. 2015 วันที่ 4 ก.พ. 2558 มาสเตอร์เจษฎางกูร พวงผ่อง เซอร์ร่าศรีราชา ร่วมพิธีปลงศพ ร็อค แจ่ม เส็งเจริญ บิดาของคุณบรรจง เส็งเจริญ (สมาชิกเซอร์ร่าอุดรธานี อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย) ณ วัดเซ็นต์ร๊อค จ.ฉะเชิงเทรา
คลิกดูภาพ
1 ก.พ. 2015

การประชุมกลุ่มเซอร์ร่าพิษณุโลก ปีที่ 13  ครั้งที่ 10/2014-2015  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015  เวลา 10.30 น. ณ ห้องโทมัส ผู้เข้าประชุม รวม  14 คน ==>ดูรายงานการประชุม คลิก

25 ม.ค. 2015 ผู้ที่ไปร่วมงานพบปะกับ Mr Sean Yeo เมื่อวานนี้ที่โรงแรมอโนมาคงได้ยินการรายงานสรุปให้ Sean Yeo ได้ฟัง เนื่องจาก Sean Yeo
25 ม.ค. 2015 ผู้ที่ไปร่วมงานพบปะกับ Mr Sean Yeo เมื่อวานนี้ที่โรงแรมอโนมาคงได้ยินการรายงานสรุปให้ Sean Yeo ได้ฟัง เนื่องจาก Sean Yeo
25 ม.ค. 2015 วันนี้เซอร์ร่าจันทบุรีไปประชุมสัญจรที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ และร่วมมิสซาเช้า 08.30 น.
24 ม.ค. 2015 Welcome Mr. Sean Yeo Past Serra International President
วันนี้คณะเซอร์ร่าประเทศไทยขอต้อนรับคุณฌอน เยว อดีตประธานเซอร์ร่าโลกด้วยความยินดี เป็นการเดินทางมาเพื่อพบกับเซอร์ร่าไทยโดยเฉพาะ มารับกำลังใจจากพวกเราครับ
ชมภาพคุณฌอนมาเมืองไทยเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2014 ==>คลิก
27 ธ.ค. 2014 สมาชิกเซอร์ร่าร่วมพิธีเปิดเสกวัดบุญราศี ฮูนิเปโร เซอร์ร่า ณ บ้านตีนผา ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2014 ==> ชมภาพชุดใหญ่คลิก
 

กิจกรรมปี 2014

Go Top
Back to Homepage