สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
Serra Council of Thailand

ย้อนประวัติศาสตร์ของคณะเซอร์ร่าในประเทศไทย (ตอนที่ 1)

ย้อนประวัติศาสตร์ของคณะเซอร์ร่าในประเทศไทย (ตอนที่ 2)

คุณพ่อยอแซฟ คาร์ร่า ผู้นำคณะเซอร์ร่ามาสู่ประเทศไทย
การจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าในสังฆมณฑลทั้ง 10

คุณพ่อยอเซฟ คาร์รา
ผู้นำคณะเซอร์ร่ามาสู่ประเทศไทย

ผู้นำคณะเซอร์ร่ามาสู่ประเทศไทย

คุณพ่อยอแซฟ คาร์ร่า ผู้นำคณะเซอร์ร่ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อ 12 ปีก่อน (2523) โดยมาติดต่อกับคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ ขอให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงตั้งคณะนี้ขึ้นในประเทศไทย

คุณพ่อเป็นชาวอิตาเลียน บวชเป็นพระสงฆ์ในคณะปีเมเมื่ออายุได้ 25 ปี และได้ถูกส่งไปทำงานเป็นธรรมทูตในประเทศจีน 7 ปี ต่อมาได้ย้ายมาทำงานที่ฮ่องกง และอยู่ทำงานที่นี่จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ท่านได้ผ่านงานหลายอย่าง ทั้งพระสงฆ์ ผู้ดูแลวัด ผู้นำทางด้านกิจการโรงเรียนของสังฆมณฑล เป็นจิตตาธิการขององค์กรฆราวาสแพร่ธรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะเซอร์ร่าในฮ่องกงด้วย

งานที่อยู่ในความรับผิดชอบยาวนานที่สุดก็คือ การก่อตั้งและบริหารโรงเรียนไรมอนดี (Raimondi College) เรื่อยมาเป็นเวลา 33 ปี จนถึงปัจจุบัน ท่านได้นำความเจริญเติบโตให้แก่โรงเรียนเรื่อยมา จนปัจจุบันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของฮ่องกง

คุณพ่อยอแซฟ คาร์ร่า ได้ถึงแก่กรรมแล้วที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 1991 รวมอายุได้ 70 ปี

คณะเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีบูชามิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านที่วัดคอนเซ็ปชัญ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2535 เวลา 17.30 น. ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้พบการพักผ่อนตลอดนิรันดรในพระเป็นเจ้าเทอญ

 

Go Top
Back to Homepage