ภาพกิจกรรมสภาเซอร์ร่าฯ ปี 2008-2009

วัน-เวลา
กิจกรรม
ภาพ
เสาร์ 21-22 มิ.ย.08
การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย และพิธีปฎิญาณตนเข้ารับตำแหน่งใหม่ของประธานสภาฯ ประธานเขต ประธานกลุ่ม วันที่ 21-22 มิถุนายน 2008 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 08
ประธานสภาเซอร์ร่างานฉลองครบรอบ 5 ปี การบวชเป็นพระสงฆ์เยสุอิตของคุณพ่อสายชล คัลยุไล จิตตาธิการกลุ่มเซอร์ร่าบางแสน วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2008 ณ วัดพระหฤทัย ศรีราชา
เสาร์ 5-7 เมษายน 08
วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008 ณ บ้านสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี วันเสาร์ที่ 5 - จันทร์ที่ 7 เมษายน 2008 เซอร์ร่ากลุ่มบางนกแขวกและกลุ่มบ้านโป่งเป็นเจ้าภาพ