โครงการสัมมนาผู้นำเซอร์ร่าฯ 2011


สภาเซอร์ร่าฯ จะจัดสัมมนาผู้นำเซอร์ร่าฯ ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2011
ระหว่างเวลา  8.00 - 17.00 น. (รายละเอียดกำหนดการออกแล้ว)
ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ทางสภาเซอร์ร่าฯ จึงเรียนมาทางประธานเซอร์ร่าเขตทุกเขต
เพื่อขอให้ท่านแจ้งไปทางคณะเซอร์ร่ากลุ่มต่างๆ 
ที่อยู่ในสังกัดเขตของท่าน ให้ส่งสมาชิกให้เข้าร่วมการสัมมนาผู้นำฯ ในครั้งนี้ด้วย
(ตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ )

1. ตารางสัมนาผู้นำกลุ่มเซอร์ร่า
(ปรับปรุงแก้ไข)

2. จดหมายแจ้งประธานเขต

3. ใบตอบรับ

 

Back to Home Page