สภาเซอร์ร่าประเทไทย


การประชุมสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2016 -2017
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมของวัดเซนต์จอห์น

เวลา 08.30-15.00 น. ดูีระเบียบวาระการประชุม (คลิก)

ดูรายงานการประชุมใหญ่ วาระปี 2016 - 2017 เมื่อ 18  มิ.ย. 2016 (คลิก)

รายชื่อกรรมการสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 17 วาระปี 2016-2017 (คลิก)Back to Homeage