วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008

กำหนดการวันครอบครัวเซอร์ร่าปี 2008
Tentative Schedule for 2008 Thai Serrans Annual Convention
ณ บ้านสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
5-6-7 เมษายน 2008
(ปรับปรุงแก้ไข 8 มีนาคม 2008)

เสาร์ 5 เมษายน 08 บ้านสวนพระหฤทัย ติดกับ เลคพ้อยท์สปอร์ตคลับ (เคเบิลสกี) ดำเนินสะดวก
11.00 - 14.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00

14.00 - 15.00

15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
18.00 – 18.30
19.00 – 21.00
22.00 น.
ลงทะเบียน / รับของที่ระลึก บ้านสวนพระหฤทัย (ตรงข้ามปั้มเอ็มพี)
อาหารเที่ยงที่บ้านสวนพระหฤทัย ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพ **(1)
ขึ้นรถบัส เดินทางไปเยี่ยมคำนับพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ที่รองอาสนวิหาร วัดนักบุญยอห์นบอสโก (ในโรงเรียนดรุณาราชบุรี)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ รองอาสนวิหาร วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
ประธานในพิธี - พระคุณเจ้า ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ถ่ายรูปหมู่หน้าวัด และรับอาหารว่าง / นำเสนอประวัติมิสซังราชบุรี ที่ห้องประชุมวัด
ขึ้นรถไปชมค้างคาวร้อยล้านที่เขาช่องพราน โพธาราม
เดินทางกลับที่พัก
งานเลี้ยงต้อนรับ ที่ เลคพ้อยท์ สปอร์ตคลับ หรือบ้านสวนพระหฤทัย** (2)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาทิตย์ 6 เมษายน 08 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วัด น.อันตน ดอนมดตะนอย ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ล่องเรือตามเส้นทางประวัติศาสตร์ บางนกแขวก บางคนที อัมพวา อ่าวแม่กลอง
07.00 – 08.00
08.30 - 09.30
10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

13.00 - 16.30


16.00 – 17.30


18.30 – 21.00
22.00 -
 
อาหารเช้าที่บ้านสวนพระหฤทัย - ขึ้นรถบัสไปชมตลาดน้ำ ** (3)
ล่องเรือเล็กชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จุดกำเนิดชุมชนคริสตชนมิสซังราชบุรี โดยคณะมิสชันนารีและคณะซาเลเซียน
อาหารกลางวัน ณ บ้านสวนริมน้ำ ติดแม่น้ำแม่กลอง **(4)
แวะชมสถานที่ประวัติศาสตร์บ้านเณรบางช้างและไปลงเรือที่ท่าน้ำวัดบางนกแขวก
ล่องเรือใหญ่ตามลำน้ำแม่กลอง ย้อนเส้นทางมิสชันนารีและเส้นทางประพาสต้น ร.5
ขึ้นชมโบสถ์ปรกโพธิ์สมัยอยุธยาในต้นไม้ที่ค่ายบางกุ้ง และหุ่นแม่ไม้มวยไทยเท่าตัวจริง
ประวัติศาตร์การรบชนะพม่าของพระเจ้าตากสินมหาราชหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
ชมอุทยาน ร.2 วัดอัมพวัน นิวาสถานสมเด็จพระอัมรินทร์ (นาค) พระมารดาของรัชกาลที่ 2
ช้อปปิ้งตลาดอัมพวายามเย็น ชิมขนม/อาหารพื้นเมือง สองฝั่งคลองประวัติศาสตร์อัมพวา
- รถบัสทุกคันไปจอดรอที่หน้าอุทยาน ร.2 - ในวัดอัมพวันมีรถจอดมาก ไม่สะดวก
เดินทางโดยรถบัสกลับไปงานเลี้ยงอาหารค่ำและสันทนาการที่บ้านสวนพระหฤทัย** (5)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
จันทร์ 7 เมษายน 08 2008 - ชมวัดอัครเทวดามีคาเอล ดอนกระเบื้อง วัดหลังที่สองของสังฆมณฑล
เลี้ยงอำลา ณ ศาลาแสงเทียน วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
07.00 – 08.30
09.00 – 09.30

10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
 
อาหารเช้า ที่บ้านสวนพระหฤทัย** (6) เก็บของ อำลาซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ
เยี่ยมชมวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อายุกว่า 100 ปี หลังการตกแต่งใหม่
ชุมชนประวัติศาสตร์ แห่งที่สองของสังฆมณฑลราชบุรี
เยี่ยมบ้านเบธานี ศูนย์กลางซิสเตอร์คณะคามิลเลียน เยี่ยมอารามคาปูชินแห่งแรกในประเทศ
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
งานเลี้ยงอำลาครอบครัวเซอร์ร่า ที่ศาลาแสงเทียน วัด น.ยอแซฟ บ้านโป่ง**(7)
- แจ้งกำหนดวันครอบครัวปี 2009 และเจ้าภาพ
- อำลาและแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พบกันใหม่ปี 2009

หมายเหตุ

การเดินทางจากกรุงเทพ ถึงบ้านสวนพระหฤทัย ด้วยรถยนตร์ ระยะทางประมาณ 100 กม.
สามารถเลือกใช้ ถนนสายพุทธมณฑล-เพชรเกษม-นครปฐม - บางแพ หรือ ถนนพระราม 2 –มหาชัย-สมุทรสงคราม ได้ทั้ง 2 ทาง

เส้นทางที่ 1. ถนนเพชรเกษม - นครปฐม ถึงสี่แยกบางแพ ไม่ขึ้นสะพานลอย – เลี้ยวซ้ายถนน 6 เลนไป อ.บางแพ 3 กม.ตรงไป 15กม. ผ่านไฟแดงสี่แยกหัวโพ - วัดหลวงพ่อสด ถึงไฟแดงที่ 2 สี่แยกดอนคลัง ดอนมดตะนอย เลี้ยวขวาถนน 2 เลน ตรงไปวัด น.อันตน 6 กม. แยกเลี้ยวขวาไปอีก 2 กม. จะถึงบ้านสวนพระหฤทัย ด้านซ้ายมือ ติดกับ เลคพ้อยท์สปอร์ตคลับ (เคเบิลสกี) เยื้องปั้มน้ำมันเอ็มพี

เส้นทางที่ 2 ถนนพระราม 2 จากกรุงเทพฯ บางมด ผ่านมหาชัย ถึงสมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 80 กม. แยกขึ้นสะพานลอยเข้าเมืองแม่กลอง ตรงไปถึงตลาดสดแม่กลอง เลี้ยวขวาหน้าธนาคารไทยพาณิชย์แล้วไปแยกเลี้ยวซ้ายหน้าวัดป้อมแก้ว ถึงไฟแดงข้ามทางรถไฟ ให้เลี้ยวขวาไปสำนักงานเทศบาลฯ 3 แยกไฟแดง ให้เลี้ยวซ้ายหน้าสำนักงานเทศบาล ไปตามถนนสายแม่กลอง-แยกอัมพวา-ถนน 6 เลน ตรงไปผ่านสะพานดำเนินสะดวก-ประมาณ 15 กม. ถึงไฟแดง เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกดอนคลัง-ดอนมดตะนอย ถนน 2 เลนเข้าไปที่วัด น.อันตน 6 กม. แยกเลี้ยวขวาตรงไปอีก 2 กม. จะถึงที่พัก บ้านสวนพระหฤทัย อยู่ด้านซ้ายมือ ติดกับเคเบิลสกี (เลคพ้อยท์ สปอร์ตคลับ) เยื้องปั้มน้ำมันเอ็มพี ถนนดีลาดยางตลอดทุกสาย

บ้านสวนพระหฤทัย

มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ติดถนนสาย 3335 โคกวัด-บ้านไร่ชาวเหนือ-โรงไฟฟ้าราชบุรี-พิกุลทอง-โคกหม้อ ราชบุรี
บริหารงานโดยซิสเตอร์คณะพระหฤทัย กรุงเทพฯ ที่สัมมนา/ค่ายพักลูกเสือ/นักเรียน มีอาคารตึก 2 ชั้น 4 หลัง

หลัง แรก ที่พักซิสเตอร์
ตรงข้ามบ้านซิสเตอร์ เป็นโรงครัว และตึกที่พักพระสงฆ์ มีห้องพักชั้นบน 4 ห้อง พักได้ห้องละ 2 องค์ ซิสเตอร์ให้คุณพ่อพักฟรี
หลังที่ 3 หลังใหญ่ ชั้นล่างเป็นห้องประชุมใหญ่ ชั้นบนเป็นห้องพักรวม ใหญ่นอนได้ 100 คน มีเครื่องปรับอากาศและห้องน้ำชั้นบน
หลังที่ 4 ติดต่อกับหลังใหญ่ 2 ชั้น มีห้องพัก 13 ห้อง พักได้ห้องละ 10 คน มีห้องน้ำในห้อง และมีพัดลม/เครื่องปรับอากาศทุกห้อง
เหมาะสำหรับกลุ่มย่อย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะมีห้องน้ำแบบชักโครกในห้อง และยังมีห้องน้ำนอกห้องทั้งชั้นบนและล่างอีก 4 ห้อง
ด้านหน้าห้องพักชั้นล่าง เป็นศาลาอเนกประสงค์และเป็นที่รับประทานอาหารกว้างขวาง สำหรับคน 300-500 คน
ติดกับที่จอดรถเล็กด้านใน มีอาคารห้องน้ำที่สร้างใหม่กว้างขวาง แยก 2 ฝั่งชาย/หญิง พร้อมห้องสุขาจำนวนเพียงพอสำหรับผู้ไปพัก

(โปรดศึกษาแผนที่เส้นทางถนนเพิ่มเติม)

+
“ก้าวไปข้างหน้าเสมอ อย่าได้หันหลังกลับ”
Always go forward, never turning back
บุญราศรีฮูนิเปโรเซอร์ร่ 

**หมายเหตุ – กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้.
ติดต่อ คุณพิเชษฐ์  08-1943-1658
โทร/โทรสาร 032-211316
ตู้ ปณ. 23 บ้านโป่ง 70110 ราชบุรี
Pichet3330@yahoo.com

โครงการ วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008

ใบลงทะเบียนวันครอบครัวเซอร์ร่า ปี 2008

Download

Go Top
Back Serra Family Day Page